test
Pre lepší svet

NASTAVILI SME SI ŠTYRI DôLEŽITÉ  DLHODOBÉ CIELE DO BUDÚCNOSTI 

Ľudia na prvom mieste

Vieme, že svet môže začať v práci. Budeme vytvárať bezpečné pracoviská a komunity. 

uhlikova-stopa

Našou veľkou ambíciou je ísť čo najnižšie. Budeme minimalizovať dopad našich výrobkov, závodov a kancelárií na životné prostredie.

obehova-ekonomika.png

Treba vytvárať viac a menej plytvať. Nájdeme spôsob, ako zredukovať množstvo odpadu, opätovne ho použiť a recyklovať. 

lepsie-budovy

Budovy majú pri vytváraní lepšieho sveta zásadnú úlohu. Budeme stavať budovy vhodné pre budúcnosť.