Zelené strechy Urbanscape
Plochá strecha - trapézový plech PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha - ŽB doska PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha kombinovaná PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atiky a odvodnenia PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atiky PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atiky a odvodnenia PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atiky PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev - detail stešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Kombinovaná plochá strecha - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail pri strešnom vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha o obráteným poradím vrstiev - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na drevených nosníkoch bez tepelnej izolácie - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha bez tepelnej izolácie - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Obrátená plochá strecha - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Obrátená plochá strecha - pochôdzna komunikácia PDF DWG DXF JPG
Kombinovaná plochá strecha - pochôdzna komunikácia PDF DWG DXF JPG