Heraklith
Monolitický železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - izolačná doska Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Systémový železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - Heratekta element venca LPDFDWGDXFJPG
Monolitický železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - rohový elementPDFDWGDXFJPG
Detail u pomúrnice - pomocou Heratekta element venca LPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - stratené dedneniePDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu - izolačná doska Heratekta C2PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan C2PDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C2 031PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop - Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, priame upevnenie na strop v dvoch vrstvách - Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan HS a Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov - Tektalan HS a MPN prekrytý doskou Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan HS a dosky Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladuPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie u stenyPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladuPDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu, Stratené bednenie, spôsob kotvenia Tektalan HS, Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, spôsob kotvenia Tektalan C2, Heratekta C2PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotveniePDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu, priame upevnenie v dvoch vrstvách uloženia a kotvenie dosiekPDFDWGDXFJPG
Podhľadový systém Herapid, Bezprostredná montáž s vrstvou minerálnej vlnyPDFDWGDXFJPG
Podhľadový systém Herapid, Podhľad s vrstvou minerálnej vlnyPDFDWGDXFJPG