Heraklith
Dodatočné zateplenie stropu - izolačná doska Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan A2-037/2 PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, kombinované upevnenie na drevený rošt - Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan A2- 037/2 a Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan A2-037/2 a dosky Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie pri stene PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, stratené debnenie, spôsob kotvenia Tektalan A2-037/2, Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotvenie PDF DWG DXF JPG