Zatepľovací systém ETICS
Hromozvod PDF DWG DXF JPG
Balkón PDF DWG DXF JPG
Podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Nezateplený sokel PDF DWG DXF JPG
Sokel - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Sokel - podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Dilatácie rohu a kúta PDF DWG DXF JPG
Roh PDF DWG DXF JPG
Kút PDF DWG DXF JPG
Nadpražie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS Polyfoam PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Ostenie PDF DWG DXF JPG
Ostenie a parapet - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Ostenie so skráteným murovací prvkom - riešenie pre pasívne stavby PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u šikmej strechy PDF DWG DXF JPG
Ukončenie šikmej strechy u zateplenej obvodovej steny PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u atiky PDF DWG DXF JPG

 

SMARTwall doska
Dilatácia PDF DWG DXF JPG
Založenie PDF DWG DXF JPG
Rez zateplovacím systémom PDF DWG DXF JPG
Prevedenie na zakrivenej fasáde PDF DWG DXF JPG
Pri vetracej mriežke PDF DWG DXF JPG
Detail do hromosvodu PDF DWG DXF JPG
Napojenie na bolkóne PDF DWG DXF JPG
U sokla - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Založenie stavby PDF DWG DXF JPG
Dilatácia PDF DWG DXF JPG
Sokel - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Rohová dilatácia PDF DWG DXF JPG
Roh PDF DWG DXF JPG
Kút PDF DWG DXF JPG
Parapet s ostením PDF DWG DXF JPG
Ostenie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie PDF DWG DXF JPG
Detail u vstupných dverí - podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-preklad PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-preklad R PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS 100 PDF DWG DXF JPG
Okenný parapet s pridaným dištančním profilom PDF DWG DXF JPG
Ostenie so skráteným murovacím prvkom - riešenie pre pasívne stavby PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u atiky PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u šikmej strechy 1 PDF DWG DXF JPG
Ukončenie šikmej strechy pri zateplenej obvodovej stene PDF DWG DXF JPG