Zatepľovací systém ETICS

Hromozvod PDF DWG DXF JPG
Balkón PDF DWG DXF JPG
Podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Nezateplený sokel PDF DWG DXF JPG
Sokel - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Sokel - podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Dilatácie rohu a kúta PDF DWG DXF JPG
Roh PDF DWG DXF JPG
Kút PDF DWG DXF JPG
Nadpražie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS Polyfoam PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Ostenie PDF DWG DXF JPG
Ostenie a parapet - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Ostenie so skráteným murovací prvkom - riešenie pre pasívne stavby PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u šikmej strechy PDF DWG DXF JPG
Ukončenie šikmej strechy u zateplenej obvodovej steny PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u atiky PDF DWG DXF JPG

SMARTwall doska

Dilatácia PDF DWG DXF JPG
Založenie PDF DWG DXF JPG
Rez zateplovacím systémom PDF DWG DXF JPG
Prevedenie na zakrivenej fasáde PDF DWG DXF JPG
Pri vetracej mriežke PDF DWG DXF JPG
Detail do hromosvodu PDF DWG DXF JPG
Napojenie na bolkóne PDF DWG DXF JPG
U sokla - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Založenie stavby PDF DWG DXF JPG
Dilatácia PDF DWG DXF JPG
Sokel - nepodpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Rohová dilatácia PDF DWG DXF JPG
Roh PDF DWG DXF JPG
Kút PDF DWG DXF JPG
Parapet s ostením PDF DWG DXF JPG
Ostenie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie PDF DWG DXF JPG
Detail u vstupných dverí - podpivničená stavba PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-preklad PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-preklad R PDF DWG DXF JPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS 100 PDF DWG DXF JPG
Okenný parapet s pridaným dištančním profilom PDF DWG DXF JPG
Ostenie so skráteným murovacím prvkom - riešenie pre pasívne stavby PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u atiky PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u šikmej strechy 1 PDF DWG DXF JPG
Ukončenie šikmej strechy pri zateplenej obvodovej stene PDF DWG DXF JPG

Prevetrávané a roštové fasády

Skladba konštrukcie dvojplášťového muriva PDF DWG DXF JPG
Založenie nepodpivničeného múriva PDF DWG DXF JPG
Založenie zatepleného suterénu PDF DWG DXF JPG
Roh / kút PDF DWG DXF JPG
Parapet PDF DWG DXF JPG
Ostenie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie PDF DWG DXF JPG
Nadpražie - nosná roletová schránka PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u plochej strechy PDF DWG DXF JPG
Ukončenie u šikmej strechy PDF DWG DXF JPG

Ploché strechy

Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami PDF DWG DXF JPG

Zelené strechy Urbanscape

Plochá strecha - trapézový plech PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha - ŽB doska PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha kombinovaná PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atiky a odvodnenia PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atiky PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atiky a odvodnenia PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atiky PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev - detail stešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Kombinovaná plochá strecha - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail pri strešnom vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha o obráteným poradím vrstiev - detail strešnej vpuste PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha na drevených nosníkoch bez tepelnej izolácie - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Plochá strecha bez tepelnej izolácie - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Obrátená plochá strecha - žľabové odvodnenie PDF DWG DXF JPG
Obrátená plochá strecha - pochôdzna komunikácia PDF DWG DXF JPG
Kombinovaná plochá strecha - pochôdzna komunikácia PDF DWG DXF JPG

Šikmé strechy

Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Konštrukcia drevostavby - detail u hrebeňa PDF DWG DXF JPG
Konštrukcia drevostavby - strešná konštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u hrebeňa - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u hrebeňa - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u okapu - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice s vnútornou stenou - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém u okapu - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné okno PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné okno PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u komína - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy u komína - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG

Sádrokartónové priečky

Základná konštrukcia PDF DWG DXF JPG
Nárožie PDF DWG DXF JPG
Odbočenie priečok PDF DWG DXF JPG
Šikmé odbočenie priečok PDF DWG DXF JPG
Napojenie priečky k stene PDF DWG DXF JPG
Napojenie priečky na podlahu PDF DWG DXF JPG
Napojenie priečky na strop PDF DWG DXF JPG
Napojenie podhľadu na stenu U profilom PDF DWG DXF JPG
Náväznosť priečok a podhľadov PDF DWG DXF JPG
Pevné redukované napojenie priečky na stĺp PDF DWG DXF JPG
Napojenie priečok na stĺpy / prievlaky PDF DWG DXF JPG

Podlahy

Ťažká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Ĺahká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Ťažká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Ľahká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na prízemí v kontakte so stenou PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi PDF DWG DXF JPG
Roštová podlaha na strope nad vykurovaným priestorom PDF DWG DXF JPG

Drevostavby

Obvodová stena s napojením na vnútornú stenu PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - základová doska - s kontaktným zatepľovacím systémom - sokel PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - základová doska - difúzne otvorená konštrukcia - sokel PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - detail kúta - s kontaktným zatepľovacím systémom PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail kúta PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - detail rohu - s kontaktným zatepľovacím systémom PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail rohu PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - s kontaktným zatepľovacím systémom - detail u dverí PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - detail u okna - s kontaktným zatepľovacím systémom - parapet/nadpražie PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail u okna - parapet/nadpražie PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - stropná konštrukcia - napojenie na obvodovú stenu PDF DWG DXF JPG
Odvetrávaná fasáda - stropná konštrukcia - napojenie PDF DWG DXF JPG
Konštrukcia stropu PDF DWG DXF JPG
Obvodová stena - u pomúrnice - s kontaktným zatepľovacím systémom PDF DWG DXF JPG

Heraklith

Dodatočné zateplenie stropu - izolačná doska Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan A2-037/2 PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, kombinované upevnenie na drevený rošt - Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan A2- 037/2 a Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan A2-037/2 a dosky Heraklith C PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie pri stene PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladu PDF DWG DXF JPG
Dodatočné zateplenie stropu, stratené debnenie, spôsob kotvenia Tektalan A2-037/2, Heratekta C2 PDF DWG DXF JPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotvenie PDF DWG DXF JPG

BIM súbory

Revit súbory ZIP
IFC súbory ZIP