Zatepľovací systém ETICS
HromozvodPDFDWGDXFJPG
BalkónPDFDWGDXFJPG
Podpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Nezateplený sokelPDFDWGDXFJPG
Sokel - nepodpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Sokel - podpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Dilatácie rohu a kútaPDFDWGDXFJPG
RohPDFDWGDXFJPG
KútPDFDWGDXFJPG
NadpražiePDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS PolyfoamPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIOPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - s tepelne izolačným prvkom VARIOPDFDWGDXFJPG
OsteniePDFDWGDXFJPG
Ostenie a parapet - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Ostenie so skráteným murovací prvkom - riešenie pre pasívne stavbyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u šikmej strechyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie šikmej strechy u zateplenej obvodovej stenyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u atikyPDFDWGDXFJPG

 

SMARTwall doska
DilatáciaPDFDWGDXFJPG
ZaloženiePDFDWGDXFJPG
Rez zateplovacím systémomPDFDWGDXFJPG
Väzba dosiek tepelného izolantu vonkajšieho ostenia pri oknePDFDWGDXFJPG
Spôsoby kotvenia tepelnej izolácie kotvamiPDFDWGDXFJPG
Armovanie otvoruPDFDWGDXFJPG
Prevedenie na zakrivenej fasádePDFDWGDXFJPG
Pri vetracej mriežkePDFDWGDXFJPG
Detail do hromosvoduPDFDWGDXFJPG
Napojenie na bolkónePDFDWGDXFJPG
U sokla - nepodpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Založenie stavbyPDFDWGDXFJPG
DilatáciaPDFDWGDXFJPG
Sokel - nepodpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Nezateplený sokelPDFDWGDXFJPG
Rohová dilatáciaPDFDWGDXFJPG
RohPDFDWGDXFJPG
KútPDFDWGDXFJPG
Parapet s ostenímPDFDWGDXFJPG
OsteniePDFDWGDXFJPG
NadpražiePDFDWGDXFJPG
Detail u vstupných dverí - podpivničená stavbaPDFDWGDXFJPG
Ukončenie pri parapete - vodiaca lištaPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIOPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-prekladPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - VARIO-preklad RPDFDWGDXFJPG
Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS 100PDFDWGDXFJPG
Okenný parapet s pridaným dištančním profilomPDFDWGDXFJPG
Ostenie so skráteným murovacím prvkom - riešenie pre pasívne stavbyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u atikyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u šikmej strechy 1PDFDWGDXFJPG
Ukončenie u šikmej strechy 2PDFDWGDXFJPG
Ukončenie šikmej strechy pri zateplenej obvodovej stenePDFDWGDXFJPG

 

Prevetrávané a roštové fasády
Skladba konštrukcie dvojplášťového murivaPDFDWGDXFJPG
Založenie nepodpivničeného múrivaPDFDWGDXFJPG
Založenie zatepleného suterénuPDFDWGDXFJPG
Roh / kútPDFDWGDXFJPG
ParapetPDFDWGDXFJPG
OsteniePDFDWGDXFJPG
NadpražiePDFDWGDXFJPG
Nadpražie - nosná roletová schránkaPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u plochej strechyPDFDWGDXFJPG
Ukončenie u šikmej strechyPDFDWGDXFJPG

 

Ploché strechy
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvouPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvouPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskamiPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskamiPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskamiPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskamiPDFDWGDXFJPG
Obrátená skladba konštrukcie pojazdnej plochej strechy so spádovou vrstvouPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie pojazdnej plochej strechyPDFDWGDXFJPG

 

Zelené strechy Urbanscape
Plochá strecha - trapézový plechPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha - ŽB doskaPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstievPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha kombinovanáPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atiky a odvodneniaPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail atikyPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atiky a odvodneniaPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail atikyPDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail strešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev - detail stešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Kombinovaná plochá strecha - detail strešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na trapézovom plechu - detail strešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na ŽB doske - detail pri strešnom vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha o obráteným poradím vrstiev - detail strešnej vpustePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha na drevených nosníkoch bez tepelnej izolácie - žľabové odvodneniePDFDWGDXFJPG
Plochá strecha bez tepelnej izolácie - žľabové odvodneniePDFDWGDXFJPG
Obrátená plochá strecha - žľabové odvodneniePDFDWGDXFJPG
Obrátená plochá strecha - pochôdzna komunikáciaPDFDWGDXFJPG
Kombinovaná plochá strecha - pochôdzna komunikáciaPDFDWGDXFJPG

 

Šikmé strechy
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systémPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Konštrukcia drevostavby - detail u hrebeňaPDFDWGDXFJPG
Konštrukcia drevostavby - strešná konštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u hrebeňa - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u hrebeňa - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u okapu - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice s vnútornou stenou - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém u okapu - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné oknoPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné oknoPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u komína - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy u komína - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG

 

Sádrokartónové priečky
Základná konštrukciaPDFDWGDXFJPG
NárožiePDFDWGDXFJPG
Odbočenie priečokPDFDWGDXFJPG
Šikmé odbočenie priečokPDFDWGDXFJPG
Napojenie priečky k stenePDFDWGDXFJPG
Napojenie priečky na čistú podlahuPDFDWGDXFJPG
Napojenie priečky na stropPDFDWGDXFJPG
Napojenie podhľadu na stenu U profilomPDFDWGDXFJPG
Náväznosť priečok a podhľadovPDFDWGDXFJPG
Pevné redukované napojenie priečky na stĺpPDFDWGDXFJPG
Napojenie priečok na stĺpy / prievlakyPDFDWGDXFJPG

 

Podlahy
Ťažká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenouPDFDWGDXFJPG
Ĺahká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenouPDFDWGDXFJPG
Ťažká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormiPDFDWGDXFJPG
Ľahká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormiPDFDWGDXFJPG
Roštová podlaha na prízemí v kontakte so stenouPDFDWGDXFJPG
Roštová podlaha na strope medzi vykurovanými priestormiPDFDWGDXFJPG
Ťažká plávajúca podlaha na strope nad vykurovaným priestoromPDFDWGDXFJPG
Roštová podlaha na strope nad vykurovaným priestoromPDFDWGDXFJPG
Voľne uložená izolácia na strope priestoru na povale nad vykurovanými priestormiPDFDWGDXFJPG

 

Drevostavby
Obvodová stena s napojením na vnútornú stenuPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena s napojením na vnútornú stenu - zatepľovací systémPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - základová doska - s kontaktným zatepľovacím systémom - sokelPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - základová doska - difúzne otvorená konštrukcia - sokelPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - detail kúta - s kontaktným zatepľovacím systémomPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail kútaPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - detail rohu - s kontaktným zatepľovacím systémomPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail rohuPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - s kontaktným zatepľovacím systémom - detail u dveríPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - detail u okna - s kontaktným zatepľovacím systémom - parapet/nadpražiePDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail u okna - parapet/nadpražiePDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - stropná konštrukcia - napojenie na obvodovú stenuPDFDWGDXFJPG
Odvetrávaná fasáda - stropná konštrukcia - napojeniePDFDWGDXFJPG
Konštrukcia stropuPDFDWGDXFJPG
Detail stropu - podhľadPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - u pomúrnice - s kontaktným zatepľovacím systémomPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - u pomúrnice - s kontaktným zatepľovacím systémomPDFDWGDXFJPG
Obvodová stena - u pomúrnice - odvetrávaná fasádaPDFDWGDXFJPG

 

Heraklith
Monolitický železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - izolačná doska Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Systémový železobetón. strop s prerušeným tepel. mostom - Heratekta element venca LPDFDWGDXFJPG
Monolitický železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - rohový elementPDFDWGDXFJPG
Detail u pomúrnice - pomocou Heratekta element venca LPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - stratené dedneniePDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu - izolačná doska Heratekta C2PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan C2PDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C2 031PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop - Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, priame upevnenie na strop v dvoch vrstvách - Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan HS a Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov - Tektalan HS a MPN prekrytý doskou Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan HS a dosky Heraklith CPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladuPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie u stenyPDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladuPDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu, Stratené bednenie, spôsob kotvenia Tektalan HS, Heratekta C3PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, spôsob kotvenia Tektalan C2, Heratekta C2PDFDWGDXFJPG
Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotveniePDFDWGDXFJPG
Dodatočné zateplenie stropu, priame upevnenie v dvoch vrstvách uloženia a kotvenie dosiekPDFDWGDXFJPG
Podhľadový systém Herapid, Bezprostredná montáž s vrstvou minerálnej vlnyPDFDWGDXFJPG
Podhľadový systém Herapid, Podhľad s vrstvou minerálnej vlnyPDFDWGDXFJPG