Strop pod nevykurovaným priestorom

Strop pod nevykurovaným priestorom

Nevykurovaný priestor

S takouto situáciou sa stretávajú obyvatelia starších domov, ale aj v novostavbách typu bungalov. Je to najčastejšia alternatíva k zatepleniu šikmej strechy, pokiaľ nie je priestor v povale využívaný na bývanie. Riešenia sa môžu líšiť, keď ide o trámový strop, železobetónové či keramické stropy.

Ak máte pocit, že vám uniká teplo cez strop, máte viac možností ako tomu zabrániť. Najjednoduchší  spôsob izolácie stropu je, keď nepotrebujete získať podkrovný obytný priestor. V takomto prípade sa môže izolácia aplikovať voľným rozrolovaním.

Minerálna izolácia vyrobená technológiou ECOSE nie je však pochôdzna a preto je vždy  potrebné myslieť na komunikačné lávky napr. ku komínu, alebo k iným káblovým rozvodom. Lávky sa vytvoria pomocou dreveného roštu a dosky. V prípade, ak sa jedná o drevený strop je nutné použitie parobrzdy ako prvej vrstvy. Tepelná izolácia sa musí vždy ukladať natesno tak, aby nevznikali medzery medzi jednotlivými kusmi.  

Ďalším spôsobom je vloženie izolácie medzi stropné trámy. V takomto prípade je vhodné vytvoriť sadrokartónový podhľad a vložiť časť izolácie aj pod stropné trámy, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov. V tomto prípade sa umiestni parozábrana alebo parobrzda medzi tepelnú izoláciu a sadrokartón . 

Skladba zateplenia stropu pod nevykurovaným priestorom
Skladba
zateplenia stropu

- Tepelná izolácia Knauf Insulation NatuRoll Plus a NatuRoll Pro

- Parobrzda HOMESEAL LDS 2

- Konštrukcia dreveného stropu