Garáže a pivnice

Garáže a pivnice

Izolácie garáže a pivnice

Jedným z problémov, ktoré vyjdú najavo niekedy aj po rekonštrukcii, bývajú aj úniky tepla do nevykurovanej pivnice, garáže alebo vstupného vestibulu. Obyvatelia obytných priestorov nad nimi sa zvyknú sťažovať na „večne chladnú podlahu.“ Najjednoduchším a najúčinnejším riešením je zateplenie stropu nevykurovaných priestorov.                              

V mnohých budovách nachádzame nevykurované skladovacie priestory, pivnice, otvorené podzemné garáže alebo parkoviská. Tieto priestory sú dôležité konštrukčné časti budov, kde je pri použití izolácie možné vylepšiť energetickú efektivitu stavby. Najčastejšie sú tieto miesta neizolované a nevykurované, čo spôsobuje prestup studeného vzduchu smerom do vyšších vykurovaných poschodí. Najefektívnejším riešením je tepelná izolácia studených stropov, pričom ušetríme spotrebu energie, znížime náklady na prevádzku a výrazne zvýšime komfort v miestnostiach nad nevykurovanými priestormi. 

CLT C1 Thermal je lamela z minerálnej vlny, jednostranne upravená z pohľadovej strany so zrezanými hranami po obvode pod uhlom 45°. Lamely sa lepia priamo na vnútorné stropy. V technických priestoroch (napr. kotolne, garáže) je možné po aplikácii lamely ponechať bez ďalšej povrchovej úpravy. Pri zvýšených nárokoch na estetiku (napr. spojovacie chodby, spoločné priestory) je na povrch izolácie možné striekaním naniesť silikátovú farbu. Ak povrch konštrukcie nie je dostatočne rovný, lamela umožní optické „zarovnanie“ povrchu vďaka skosenej hrane po obvode.

Tým, že pri montáži nie je potrebné aplikovať omietku, armovacie sieťky a montážne rošty, strop má veľmi ľahkú konštrukciu s estetickým vzhľadom. Ďalšou alternatívou je použitie dvojvrstvovej dosky Tektalan A2 037/ 2 AK01, ktorá sa skladá z minerálnej a drevitej vlny. Montáž jednotlivých dosiek sa realizuje pomocou DDS skrutiek. Viac o riešení zateplenia stropu s Heraklithom nájdete tu.  
 

Brožúra         CAD detaily