Stropy

Stropy

Ak je priestor pod bytom nevykurovaný, dodatočné zateplenie je možné riešiť izoláciou stropu v suteréne. V garážach a suterénoch sa vyžaduje vyššia akustická ochrana aj požiarna bezpečnosť. Na tento účel sú vhodné špeciálne izolácie, s ktorými sa jednoducho manipuluje.
Viac informací z garáží a pivnic

Garáže a pivnice
Nevykurovaný priestor

Zateplenie stropu je menej nákladné ako zateplenie fasády či strechy. Dokáže ušetriť až 30 % energie na vykurovanie. Najviac se oplatí izolovať strop pod nevykurovaným podkrovím, nad pivnicou alebo garážou a tiež strop pod hlučnými susedmi.
Viac infromacií o zateplení stropu pod nevykurovaným priestorom 

Stropné podhľady sú dnes veľmi obľúbené, na kritických miestach zamaskujú nedostatky stropu, poskytnú miesto pre zapustené svietidlá a skryjú všetky káble a rozvody. Zároveň dokážu s dostatočnou vrstvou minerálnej izolácie zabezpečiť zvukovú a tepelnú izoláciu.

Viac informacií o podhladoch

Podhlad