Šikmé strechy

Šikmé strechy

Pri plánovaní stavby či rekonštrukcie šikmej strechy je potrebné dbať na správny návrh a realizáciu. Donedávna sa na strechách bežne používala tepelná izolácia len medzi krokvami, dnes sú však potrebné minimálne 2 vrstvy tepelnej izolácie. Samotná medzikrokvová izolácia už dnes na dosiahnutie legislatívnych požiadaviek nestačí

Šikmá strecha

Pri plánovaní stavby či rekonštrukcie šikmej strechy je potrebné dbať na správny návrh a realizáciu. Donedávna sa na strechách bežne používala tepelná izolácia len medzi krokvami, dnes sú však potrebné minimálne 2 vrstvy tepelnej izolácie. Samotná medzikrokvová izolácia už dnes na dosiahnutie legislatívnych požiadaviek nestačí. Pri plánovaní stavby či rekonštrukcie šikmej strechy je potrebné dbať na správny návrh a realizáciu. Na dosiahnutie normou požadovaných tepelno-technických vlastností strechy je spravidla nevyhnutné kombinovať minimálne dve vrstvy tepelnej izolácie, najčastejšie izoláciu medzi krokvami a izoláciu pod krokvami.  Pri požiadavke zateplenia strechy s priznanou konštrukciou krovu je celá hrúbka tepelnej izolácie umiestnená nad krokvami. V takomto prípade musí byť celá konštrukcia navrhnutá  v súlade s STN EN 1991-1-3 a každý jednotlivý prípad by mal posúdiť statik. Aby bola zabezpečená funkčnosť každej strechy, je nutné na exteriérovej strane použiť poistnú kontaktnú hydroizolačnú fóliu HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus alebo HOMESEAL LDS 0.02 UV a z interiérovej strany sa aplikovať parobrzdu HOMESEAL LDS 2, HOMESEAL LDS FlexPlus, alebo parozábranu HOMESEAL LDS 100, HOMESEAL LDS 40.

skladba-zateplenia-nad-krokvam
Skladba
zateplenia nad krokvami

- Strešná krytina, latovanie, kontralatovanie

- Poistná kontaktná hydroizolácia HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus

- Tepelná izolácia UNIFIT 032, 033, 035, 037 na drevenom debnení, vložená medzi vytvorenú konštrukciu z XPS hranolov a nosnej drevenej kontralaty

- Parozábrana HOMESEAL LDS 100

- Priznané drevené debnenie

skladba-zateplenia-medzi-a-pod-krokvami
Skladba
zateplenia medzi a pod krokvami

- Strešná krytina, latovanie, kontralatovanie 

- Poistná kontaktná hydroizolácia HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus

- Tepelná izolácia UNIFIT 032, 033, 035, 037 medzi krokvami a pod krokvami

- Parozábrana HOMESEAL LDS 100  

- Sadrokartónový obklad

Aby bola vaša strecha dokonale funkčná a vzduchotesná, odporúčame použiť komponenty systému Homeseal LDS. Viac vo videu

Pracovný postup          Brožúra         CAD detaily