Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy

Nadkrokvové zateplenie prináša mnoho výhod. Tepelná izolácia a jej funkčnosť pri ňom nie je prerušená drevenými prvkami krovu, ktoré predstavujú tepelné mosty. Je to ideálne riešenie pro väčšie hrúbky izolácie a tým aj pre ľahšie dosiahnutie nízkoenergetického a pasívneho štandardu.  

Rekonštrukcia strechy

V prípadoch, kedy je strecha nefunkčná a je potrebná rekonštrukcia strechy bez zásahu do interiéru podkrovia, môže sa realizovať zateplenie strechy zhora bez zásahu do podhľadu. V súčasnej dobe nestačí navrhnúť hrúbku izolácie na výšku krokvy. To znamená, že nad krokvy je potrebné umiestniť distančné podložky z EPS a dreva, a navrhnúť takú hrúbku izolácie, aby konštrukcia strechy vyhovovala tepelno-technickým požiadavkám normy. 

Aby bola zabezpečená správna funkčnosť strechy je potrebné na exteriérovú stranu vnútorného podhľadu použiť  parobrzdu HOMESEAL LDS 2, HOMESEAL LDS FlexPlus, alebo parozábranu HOMESEAL LDS 100, HOMESEAL LDS 40. Na exteriérovú stranu tepelnej izolácie  je požadované aplikovať  poistnú kontaktnú hydroizolačnú fóliu HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus alebo HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus.
 

Rekonštrukcia šikmej strechy
Skladba
šikmej strechy

- Strešná krytina, latovanie, kontralatovanie  

- Poistná kontaktná hydroizolácia HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus

- Tepelná izolácia UNIFIT 032, 033, 035, 037 medzi krokvami a medzi nosnú konštrukciu nadkrokvového zateplenia s použitím doplnkového krokvového profilu z dreva a XPS

- Parobrzda HOMESEAL LDS FlexPlus „obtekajúca“ krokvy zhora

- Interiérový podhľad 

Brožúra         CAD detaily