Ploché strechy

Ploché strechy

Moderné ploché strechy si vyžadujú správny výber materiálov, konštrukčný návrh a vhodnú manipuláciu. Ploché strechy sú na rozdiel od šikmých náročnejšie na odolnosť, preto je potrebné použiť kvalitnú tepelnú izoláciu a materiály, ktoré odolajú zvýšenému zaťaženie, teplotným výkyvom a slnečnému žiareniu.                                                                                                                                                                                                                                  

Izolácia plochej strechy

Ide o strešné plášte s malým sklonom do 10°. Keď hovoríme o zateplených plochých strechách, máme najčastejšie na mysli jednoplášťové skladby, pri ktorých je zhora na nosnej konštrukcii umiestnená tepelná izolácia a priamo na tepelnej izolácii leží strešná krytina tvorená hydroizoláciou. Napriek stále sa rozširujúcej škále tepelných izolácií, ktoré možno na zateplenie použiť, sú tradičné tepelné izolácie vyrobené z minerálnej vlny nenahraditeľným prvkom kvalitnej a bezpečnej skladby modernej plochej strechy. Ako prakticky jediný materiál totiž dokážu nielen izolovať teplo, ale pohlcujú aj hluk a v neposlednom rade zvyšujú požiarnu odolnosť celej konštrukcie. 

Tepelné izolácie z minerálnej vlny Knauf Insulation umožňujú vytvoriť zateplenie plochej strechy presne podľa požiadaviek na konkrétnu strešnú konštrukciu. Môže ísť o požiadavky týkajúce sa tepelnotechnických vlastností, požiarnej odolnosti, spôsobu využitia strechy (napríklad, či bude strecha pochôdzna). Zateplenie je spravidla zhotovené z dvoch alebo viacerých vrstiev tepelnej izolácie. Typy izolácie a ich kombinácie vychádzajú z požiadaviek na konštrukciu. Horná krycia vrstva tepelnej izolácie je realizovaná z tuhšieho druhu materiálu. Celková hrúbka tepelnej izolácie musí byť navrhnutá tak, aby konštrukcia strechy spĺňala tepelno-technickú požiadavku normy. Strešné plášte realizované na trapézovoom plechu výhradne s izoláciou z minerálnej vlny dosahujú požiarnu odolnosť až 60 REI.

skladba-plocha- strecha-na-trapeze
Skladba
plochej strechy 

- Modifikovaný asfaltový pás / PVC fólia / TPO / EPDM

- Jedno, alebo dvojspádové dosky SmartRoof Top 1CTF, SmartRoof Top 2CTF

- Minerálna izolácia SmartRoof Top

- Minerálna izolácia SmartRoof Thermal

- Parozábrana Homeseal LDS 35 

- Nosná konštrukcia strechy / trapezová krytina vyplnená minerálnou izoláciou 

Brožúra         CAD detaily