Strechy

Strechy

Strechy

Šikmé strechy sú na Slovensku veľmi obľúbeným architektonickým riešením. Využívajú sa na novostavbách ale aj pri rekonštrukciách podkrovia rodinných domov. Šikmá strecha nie je len strešná krytina, je to súvrstvie, v ktorom  má každá zložka svoju osobitú funkciu a spolu tvoria zohratý mechanizmus. 
Viac o šikmých strechách

V modernej architektúre sa často využívajú ploché strechy. Ich výhodou je najmä plnohodnotnejšie využitie priestoru pod nimi, bez obmedzení obytného priestoru, ktoré vytvárajú šikminy. Najviac sa vyskytujú na halových objektoch.    

Viac o plochých strechách

Ploché strechy
Rekonštrukcia strechy

Popri tradičnom systéme zateplenia strešných konštrukcií, teda medzi krokvami a pod krokvami, sa čoraz viac využíva účinné riešenie v podobe systému nadkrokvovej izolácie. Pri takomto postupe sa nemusí zasahovať do interiéru podkrovia a všetky vnútorné drevené prvky sú viditeľné.  

Viac o rekonštrukcii strech