Podlahy

Podlahy

Podlaha musí niečo vydržať. Pohyb ľudí, váhu nábytku, zariadení a vplyv každodenného náhodného zaťaženia.  Popri jej robustnosti je však izolácia rozhodujúca, aby sa nešíril kročajový hluk bez prekážok po konštrukciách a aby sa nestratilo teplo. Tepelnotechnické a akustické požiadavky sa dajú zabezpečiť vhodným výberom minerálnej izolácie pre podlahy.

Podlahy

Podlahové izolácie sa v závislosti od požiadaviek na celú konštrukciu výrazne líšia.  Rozoznávame dva základné druhy skladieb plávajúcich podláh v interiéri. Jeden typ sú ťažké plávajúce podlahy, riešené mokrým spôsobom s roznášacu vrstovu tvorenou z betónu, alebo anhydritu. Medzi mazaninou a minerálnou izoláciou je nutné použiť separačnú PE fóliu. Druhý typ plávajúcej podlahy je ľahká plávajúca podlaha ktorá je riešená suchým spôsobom s roznášacou vrstvou z dvoch navzájom spriahnutých veľkoformátových dosiek. V praxi sa často dá stretnúť aj s tretím typom zhotovenia podlahy a to s  roštovou podlahou, kedy zaťaženie prenášajú najčastejšie rošty z dreva.                      

Do skladby podlahy možno zakomponovať rôzne rozvody, inštalácie a v súčasnosti veľmi rozšírené podlahové vykurovanie.Na efektívne využitie tejto technológie je nevyhnutná dostatočná hrúbka tepelnej izolácie, ktorá zaistí prenos tepla tam, kde je potrebné, t. j. do interiéru. Z pohľadu statiky a únosnosti podlahy je dôležité, aby zaťaženie prenášané na podlahu zniesla aj nosná konštrukcia. Suché aj liate podlahy možno dimenzovať nielen na bežné použitie v obytných budovách (200 kg/m2), ale aj na zaťaženie napríklad vo výstavných priestoroch (500 kg/m2).

U ťažkých homogénnych konštrukcií rozhoduje o miere kročajovej nepriezvučnosti jej plošná hmotnosť. U moderných konštrukcií, ktoré obsahujú viac vrstiev plniacich špecifické funkcie, je možné dosiahnuť vynikajúce akustické hodnoty pri pomerne nízkej hmotnosti konštrukcie. Skladba kročajovej izolácie by mala byť volená s ohľadom na rezonanční kmitočet celého súvrstvia. Výsledné akustické vlastnosti konštrukcie sú tak ovplivnené vlastnosťami nosnej konštrukcie stropu, dynamickou tuhosťou kročajovej izolácie a vlastnosťami roznášacej (ľahkej alebo ťažkej) podlahovej dosky.

tazka-plavajuca-podlaha-ZB-doska
Skladba
ťažká plávajúca podlaha

- Nášlapná vrstva – keramická dlažba

- Lepidlo na keramickú dlažbu

- Cementová/anhydridový poter

- PE fólia – separačná vrstva

- Kročajová izolácia z minerálnej vlny pod cementovým poterom PTN, PTE, PTS, PVT / pod anhydridovým poterom PTE, PTS, PVT

- Železobetónová stropná doska  

lahka-plavajuca-podlaha-ZB-doska
Skladba
ľahká plávajúca podlaha

- Nášlapná vrstva - laminátová podlaha

- Penová podložka pod laminátovú podlahu

- Roznášacia vrstva z dvoch spriahnutých veľkoformátových dosiek zo sadrovlákna

- Kročajová izolácia z minerálnej vlny PTS, PVT

- Železobetónová stropná doska

Skladba roštovej podlahy
Skladba
Roštová podlaha

- Nášlapná vrstva - laminátová podlaha

- Penová podložka pod laminátovú podlahu

- Roznášacia vrstva z veľkoformátových dosiek

- Izolácia z minerálnej vlny UNIFIT 032, UNIFIT 033, UNIFIT 035, UNIFIT 037 vložené v nosnom rošte podlahy

Brožúra          Aplikačný návod         CAD detaily