Kontaktné fasády pre rodinné domy

Kontaktné fasády pre rodinné domy

Knauf Insulation SMART fasáda

Zateplenie fasády rodinného domu Fasády SMART riešením predstavuje inovatívne riešenie testované výrobcom. Jednotlivé komponenty boli vzájomne odskúšané tak, aby maximálne podporovali prednosti minerálnej vlny. Všetky boli vybrané s cieľom zabezpečiť bezkonkurenčnú funkčnosť zateplenia a zároveň ušetriť čas a peniaze pri realizácii zateplenia. 

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zateplenie fasády rodinného domu.

Fasáda SMART obsahuje:

  • Fasádnu dosku s nástrekom SMARTwall N C1
  • Lepidlo SMARTwall na lepenie a armovanie
  • Kotvy s tepelnoizolačnou zátkou R-TFIX-8SX
  • Aplikačný nástavec R-TFIX-TOOL-CSM pre jednoduchú aplikáciu kotiev
  • Výstužnú mriežku SMARTwall
  • Okennú začisťovaciu lištu SMARTwall pre správne napojenie ostenia na rám okna alebo dverí
  • Rohovú lištu SMARTwall na ochranu rohov a hrán ostení okien alebo dverí
  • Penetračný náter PRIMER pre zjednotenie savosti podkladu

Prečo sa rozhodnúť pre produkty SMARTwall:
Rýchla aplikácia: Špeciálna povrchová úprava na jednej alebo obidvoch stranách produktov SMARTwall umožnia skrátiť čas potrebný na lepenie a aplikáciu výstužnej vrstvy až o jednu štvrtinu* v porovnaní so štandardným výrobkom na báze minerálnej vlny. Ľahká manipulácia: Tenký film povrchovej úpravy na jednej alebo na obidvoch stranách výrobku SMARTwall znižuje prašnosť pri aplikácii. S doskou sa jednoduchšie manipuluje a ľahšie sa reže. Povrch dosky je kompaktnejší a príjemnejší na dotyk, čo prináša realizátorom úplné nový pocit pri práci s izoláciami z minerálnej vlny                                                                                        

Vďaka jednoduchšej a rýchlejšej manipulácii prinášajú produkty  SMARTwall všetkým –realizátorom aj investorom – jednoznačnú úsporu celkového času realizácie zatepľovacích prác a zároveň zaujímavú úsporu použitého lepidla a stierkovacej výstužnej hmoty. Čas realizácie sa skráti približne o jednu štvrtinu* a spotrebu lepiacej a stierkovacej hmoty je možné znížiť až o 35 %* v porovnaní s klasickou minerálnou doskou. Tieto aspekty sa prenášajú do finálnych nákladov na celkové zateplenie objektu. Skrátenie času realizácie prináša okrem úspor za vykonanú prácu aj úsporu nákladov na kratší prenájom zariadení staveniska, a, samozrejme, nižšia spotreba lepiacej a stierkovacej hmoty priamo úmerne ovplyvní celkové náklady na zateplenie. 

 

Zateplenie kontaktnej fasády
Skladba
zateplenia steny

- Murivo obvodovej steny                           

- Lepiaca vrstva zo SMARTwall lepidla min. 40 % plochy                  

- Tepelná izolácia KNAUF INSULATION SMARTwall N C1 s kotvami TFIX-8ST 

- Výstužná vrstva zo SMARTwall lepidla a mriežky

- Penetračný náter a tenkovrstvová fasádna omietka

Pracovný postup          Brožúra         CAD detaily