Kontaktné fasády pre BD

Kontaktné fasády pre bytové domy (ETICS)

Kontaktné fasády pre bytové domy (ETICS)

Izolačné dosky sa na obvodovú stenu lepia, mechanicky kotvia a ďalej potom omietajú tenkou vrstvou výstužnej malty so sieťkou a finálnou omietkou. Minerálna izolácia však prináša bytovému domu oveľa viac, ako len úspory tepla. Chráni pred požiarom, vytvára akustickú pohodu v interiéri a so svojou vysokou priepustnosťou pár zabezpečí aj optimálnu klímu.  

Pri celkovej obnove budov je okrem tepelno-technických požiadaviek dôležitá aj požiarna bezpečnosť stavieb. Aj za týmto účelom boli zrealizovane zmeny v protipožiarnych normách. Nove požiadavky sa tykajú dodatočného zatepľovania stavieb postavených pred rokom 2001. Aktualizovane normy majú od 1. marca 2016 zabrániť či obmedziť šírenie požiaru po fasáde budovy, a tak stanovujú požiadavky na zatepľovací systém s polystyrénom, EPS. Za týmto účelom sa požaduje zhotovenie požiarnych zábran z minerálnej vlny so šírkou aspoň 200 mm nad každým podlažím s otvormi (oknami) od výšky 7,00 m nad terénom, ale aj v určených prípadoch zvislých zábran na nárožiach budovy a ďalších miestach. Úroveň podlahy posledného nadzemného podlažia zatepleného polystyrénom môže byť maximálne vo výšte 22,5 m nad terénom. 

Zatepľovací systém s minerálnou izoláciou má triedu reakcie na oheň A2-s1, d0, je teda nehorľavý, takže uvedené protipožiarne opatrenia pri ňom nie sú potrebné. Pri použití systému s minerálnou izoláciou nie je potrebné striedanie izolantov, takže sa investori môžu vyhnúť prácnym postupom a zvýšeným nárokom na technologickú disciplínu, ktoré sú potrebné pri aplikácii požiarnych pásov.                                                                                                                                                                     

Bez ohľadu na výšku stavby a hrúbku tepelnej izolácie sa požaduje použiť ETICS s minerálnou izoláciou:
•  na vodorovnej konštrukcii a bočných stenách balkónov a lodžií (od výšky 7,00 m nad terénom);
•  na obvodových stenách okolo prestupov, rozvodov, bleskozvodov (zabudovaných v ETICS a vo vzdialenosti zvodov od povrchu do 100 mm) a pod. ;
•  na vonkajších obvodových stenách únikových ciest (napr. pavlače a vonkajšie schodiská) a vstupných vonkajších dverí ;
•  na obvodových stenách vonkajších únikových a zásahových ciest;
•  ak výpočet odstupovej vzdialenosti nedovoľuje použitie horľavého ETICS.              

 

                                  

ETICS_so-zatkami-zapustenymi
Skladba
zateplenie steny

- Murivo obvodovej steny

Penetračný náter

- Lepiaca vrstva minimálne 40% plochy dosky

- Tepelná izolácia SMARTwall S C1 alebo FKD S Thermal so zapusteným kotvením R-TFIX-8SX prekrytým minerálnou zátkou

- Výstužná vyrovnávacia vrstva lepidla a mriežky

- Penetračný náter

- Tenkovrstvová fasádna omietka     

Pracovný postup          Brožúra         CAD detaily