Fasády drevostavieb

Fasády drevostavieb

Fasády drevostavieb

Moderné sendvičové drevostavby majú oproti murovaným domom lepšie tepelno – izolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke obvodovej steny. Je to hlavne vďaka tomu, že takmer celú hrúbku plášťa domu tvorí tepelná izolácia, ktorá izoluje teplo účinnejšie, ako bežne používané „ťažké“ materiály, akými sú tehly alebo pórobetónové tvárnice.    

Difúzne otvorené obvodové steny

Moderné konštrukcie stien stĺpikových drevostavieb sú charakteristické dobrými tepelno-izolačnými  vlastnosťami, vďaka čomu jednoducho dosahujú štandard nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov. Výhodou minerálnych izolácií je nízky difúzny odpor, čo ich predurčuje na použitie v difúzne otvorených konštrukcii. Princípom difúzne otvorenej konštrukcie je voľný prestup vodnej pary, ktorá sa dostala zo strany interiéru do konštrukcie a môže zas odvetrať do exteriéru. Jednoducho povedané, sú to konštrukcie, ktoré dýchajú. 
V prípade, že na exteriérovej strane je použitý materiál s vyšším difúznym odporom, napr. EPS, je potrebné na interiérovej strane použiť parozábranu, ktorej hlavnou úlohou je zabrániť vniknutiu vodnej pary do konštrukcie. V prípade zle realizovanej parozábrany sa môže dostať do konštrukcie vlhkosť, ktorá sa nebude môcť odvetrať a za následok to bude mať kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii, čo môže znížiť životnosť konštrukcie. 

Fasády drevostavieb
Skladba
kontaktného zateplenia

- Sadrokartónový obklad

- Inštalačná predstena vyplnená izoláciou UNIFIT 032, 033, 035, 037

- Parobrzda HOMESEAL LDS 2 

- Nosný rám konštrukcie vyplnený izoláciou UNIFIT 032, 033, 035, 037

- Stužujúce opláštenie so sádrovláknitej dosky

- Kontaktné zateplenie s minerálnou izoláciou SMARTwall S C1

- Exteriérová povrchová úprava

Skladba difúzne otvorenej steny s prevetranou fasádou
Skladba
prevetrávanej fasády

- Sadrokartónový obklad

- Inštalačná predstena vyplnená izoláciou UNIFIT 032, 033, 035, 037

- Parobrzda HOMESEAL LDS 2

- Nosný rám konštrukcie vyplnený izoláciou UNIFIT 032, 033, 035, 037

- Stužujúce opláštenie so sadrovláknitej dosky 

- Drevené vodorovné latovanie vyplnené izoláciou UNIFIT 032

- Drevené zvislé latovanie vyplnené  izoláciou napríklad UNIFIT 032

- Poistná hydroizolácia HOMESEAL LDS 0.04 UV FixPlus (v prípade obkladu s otvorenými špárami  HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus)

- Prevetrávaná vzduchová medzera medzi kontralatami

- Exteriérový obklad