Čo by ste mali vedieť

Tepelnoizolačné vlastnosti

Tepelnoizolačné charakteristiky konštrukcií a požiadavky na ich špecifikáciu sú uvedené v STN 73 0540-2. Ide o primárne stanovenie parametrov, ktoré majú zaistiť dostatočnú tepelnú pohodu v interiéri. Základnou požiadavkou pre stropné konštrukcie pod nevykurovaným priestorom resp. nad vonkajším prostredím z hľadiska tepelnej techniky je súčiniteľ prestupu tepla UN [W/(m2.K)] 

  Stavebná konštrukcia     Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/m2K)
  Požadovaná hodnota  
podĺa normy  od 2013 
  Odporúčaná hodnota  
 od 2015 
  Cieľová odporúčaná hodnota  
 od 2020 
   Strop pod nevykurovaným priestorom      0,25     0,15     0,10  
   Strop pod vonkajším priestorom      Štandardné riešenie     Nadštandardné riešenie  

 

Nadštandardné riešenie

Jedná sa o tepelno izolačné vlastnosti stropu pod nevykurovaným priestorom resp. nad vonkajším prostredím, ktoré sú nevyhnutné splniť od roku 2015. Budova s  konštrukciou stropu bude zaradená do energetickej triedy A. Spotreba tepla na vykurovanie v takejto budove bude v rozmedzí od 25 – 50 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy. 

Štandardné riešenie

Jedná sa o tepelno izolačné vlastnosti stropu pod nevykurovaným priestorom resp. nad vonkajším prostredím, ktoré sú nevyhnutné splniť v súčasnej dobe (od roku 2013). Budova s konštrukciou stropu bude zaradená do energetickej triedy B. Spotreba tepla na vykurovanie v takejto budove bude v rozmedzí od 50 – 100 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.