Čo by ste mali vedieť

Roštové fasády (prevetrávané fasády) sú najčastejšie používané pri administratívnych, obchodných a priemyselných stavbách. Na tento typ obvodových stien sú kladené rovnaké požiadavky funkčnosti ako na steny s kontaktným zateplením. 

Tepelnoizolačné  vlastnosti

Ide o základné stanovenie parametrov na zaistenie dostatočnej tepelnej pohody v interiéri. Tepelnoizolačné charakteristiky konštrukcií a požiadavky na ich špecifikáciu sú uvedené v STN 73 0540-2. 

Základnou požiadavkou pre obvodové steny z hľadiska tepelnej techniky je súčiniteľ prestupu tepla UN [W/(m2.K)]  

  Stavebná konštrukcia     Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/m2K)
  Požadovaná hodnota  
podĺa normy od 2013 
  Odporúčaná hodnota  
 od 2015 
  Cieľová odporúčaná hodnota  
 od 2020 
   Vonkajšia stena      0,32     0,22     0,15  
  Štandardné riešenie     Nadštandardné riešenie  

 

Nadštandardné riešenie

Jedná sa o tepelno izolačné vlastnosti obvodovej steny, ktoré sú nevyhnutné splniť od roku 2015.

Budova s konštrukciou obvodovej steny bude zaradená do energetickej triedy A. Spotreba tepla na vykurovanie je v rozmedzí od 25 – 50 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.

Štandardné riešenie

Jedná sa o tepelno izolačné vlastnosti obvodovej steny, ktoré sú nevyhnutné splniť v súčasnej dobe (od roku 2015).

Budova s konštrukciou obvodovej steny bude zaradená do energetickej triedy B. Spotreba tepla na vykurovanie je v rozmedzí od 50 – 100 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.