Ťažké plávajúce podlahy

Doporučenie

Použitie Izolácie

Ťažké plávajúce podlahy v bytovej výstavbe PTN

Podlahy v bytovej výstavbe s lepenou keramickou krytinou. 
Podlahy vo verených budovách s vysokou frekvenciou pohybu ľudí.PTS

Ťažké plávajúce pojazdné podlahy v skladoch a výrobných halách.PVT

Ťažká plávajúca podlaha

Ako vrchná roznášacia vrstva sa používa armovaná betónová mazanina pri minimálnej hrúbke 50 mm a kvalite betónu B 20.

Medzi betónovou mazaninou a betónovým poterom je nutné použiť separačnú hydroizolačnú fóliu. Pod ťažkú plávajúcu podlahu (TPP) je možné navrhnúť všetku druhy výrobkov pre podlahové konštrukcie, je však nutné prihliadať na účel miestnosti, v ktorej sa daná podlaha nachádza a teda na maximálne úžitkové zaťaženie, ktoré by malo byť určené projektantom.

Ťažké plávajúce podlahy

VýrobokMax. prípustné
úžitkové zaťaženie
Stlačiteľnosť
(EN 13162)
Hrubka (mm)Pevnosť v tlaku pri 10%
stlačení (EN 826:1966) (kPa)

Nobasil PTN max. 2 kPa
(200 kg/m2)CP 5
(max. 5 mm)  

Nobasil PTE max. 4 kPa
(400 kg/m2)CP 3
(max. 3 mm)2017,2

4029,3

7033,5

Maximáne úžitkové zaťaženie a stlačenie izolácie

V prípade použitia izolácie PTN v TPP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 200 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 5 mm.

V prípade použitia izolácie PTE v LPP alebo ALP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 400 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 3 mm

V prípade použitia izolácie PTS v TPP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 500 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 2 mm. Kombinácia PTS a betónového poteru predstavuje vysoko odolnú a stabilnú podlahovú konštrukciu.

V prípade použitia izolácie PVT v LPP alebo ALP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 1000 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 2 mm. Kombinácia PVT a betónového poteru predstavuje najpevnejšiu a najstabilnejšiu  podlahovú konštrukciu, vhodnú aj pre skladové plochy zaťažované pojazdom (vozíky a pod.)

Neodporúča sa kombinovať izolácie PTN a PTE v skladbách ľahkých plávajúcich podláh a anhydridových podláh pre akýkoľvek druh stavby a miestnosti. Takáto skladba môže spôsobiť prílišné stlačenie izolantu a následnú deštrukciu podlahovej plochy.