Ľahké plávajúce podlahy

Doporučenie

Použitie Izolácie

Podlahy v bytovej výstavbe s lepenou keramickou krytinou. 
Podlahy vo verených budovách s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Nobasil PTE

Ľahké plávajúce alebo anhydridové podlahy v bytovej výstavbe. Nobasil PTS

Ľahké plávajúce alebo anhydridové podlahy v bytovej výstavbe.
Podlahy vo verejných budovách s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Nobasil PVT

Ľahká plávajúca podlaha

lehka-plovouci-podlaha_0.jpg

 

Vrchnú roznášaciu vrstvu tvoria veľkoplošné dosky:

  • cementotrieskové,
  • drevoštiepkové (OSB), 
  • drevotrieskové
  • sadrokartónové
  • sádrovláknité. 

Pri ľahkej plávajúcej podlahe (LPP) je nutné roznášaciu vrstvu urobiť v dvoch vrstvách tak, aby bola striedavá orientácia dosiek. Pri doskách hrubších ako 22 mm je nutné použiť spájanie jednotlivých kusov na pero a drážku.

Anhydridová liata podlaha

Pri anhyridových podlahách (ALP) tvorí roznášaciu vrstvu anhydridový poter, ktorý by mal byť v minimálnej hrúbke 40 mm. Pre tento typ roznášacej vrstvy sú určené výrobky s maximálnou stlačiteľnosťou CP 2, čiže maximálne 2 mm. Použitie izolačných dosiek s anhydridovým poterom je potrebné vždy konzultovať z dodávateľom anhydridového poteru.

Maximáne úžitkové zaťaženie a stlačenie izolácie

V prípade použitia izolácie PTS v LPP alebo ALP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 500 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 2 mm.

V prípade použitia izolácie PVT v LPP alebo ALP celková hmotnosť nábytku, vybavenia a osôb v obytnom pristore (úžitkové zaťaženie) nesmie prekročiť 1000 kg/m2. Pri tomto zaťažení dôjde k trvalému stlačeniu vrstvy izolácie o 2 mm

Ľahké plávajúce podlahy a anhydridové liate podlahy

VýrobokMax. prípustné
úžitkové zaťaženie
Stlačiteľnosť
(EN 13162)
Hrubka (mm)Pevnosť v tlaku pri 10%
stlačení (EN 826:1966) (kPa)

Nobasil PTS max. 5 kPa
(500 kg/m2)CP 2
(max. 2 mm)2022,7

5061,7

8053,9

Nobasil PVT max. 10 kPa
(1000 kg/m2)-20 - 6050

70 - 12060

Neodporúča sa kombinovať izolácie PTN a PTE v skladbách ľahkých plávajúcich podláh a anhydridových podláh pre akýkoľvek druh stavby a miestnosti. Takáto skladba môže spôsobiť prílišné stlačenie izolantu a následnú deštrukciu podlahovej plochy.