Čo by ste mali vedieť

Kvalitná realizácia plochej strechy vie podstatne predĺžiť životnosť budovy a znížiť energetické straty. 

Základ konštrukcie plochej strechy je správne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia. Dôležitá je aj jej ochrana pred vonkajšími vplyvmi. Optimálna hrúbka a spôsob zabudovania tepelnej izolácie vychádza z výpočtu tepelných strát.

Z výpočtu tepelných strát je zrejmá i kondenzácia vodných pár. Na jej základe je možné navrhnúť parozábranovú fóliu. 

K zatepleniu plochých striech je vhodné aplikovať tvrdšie doskové produkty so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku.

 

Tepelnoizolačné vlastnosti

Tepelnoizolačné charakteristiky konštrukcií a požiadavky na ich špecifikáciu sú uvedené v STN 73 0540-2. Ide o primárne stanovenie parametrov, ktoré majú zaistiť dostatočnú tepelnú pohodu v interiéri.

Základnou požiadavkou pre ploché strechy z hľadiska tepelnej techniky je súčiniteľ prestupu tepla UN [W/(m2.K)]

 

  Stavebná konštrukcia    Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/m2K)

  Požadovaná hodnota  
podĺa normy od 2013   Odporúčaná hodnota  
 od 2015   Cieľová odporúčaná hodnota  
 od 2020 

   Plochá strecha  0,20    0,10    0,10  

  Štandardné riešenie    Nadštandardné riešenie  

 

Ploché strechy môžu mať okrem primárnej i iné funkcie: terasa, parkovisko, atď. Okrem tepelnoizolačných vlastností je teda dôležitá i pevnosť v tlaku izolácie.

Strešné dosky z kamennej minerálnej vlny sú určené hlavne do nasledovných konštrukcií plochých striech:

  • jednoplášťové strechy – s podkladom z trapézového plechu, betónu, drevenej konštrukcie alebo iných nosných konštrukcií, mechanicky kotvené, lepené alebo zaťažované (novostavby i rekonštrukcie),
  • dvojplášťové a viacvrstvové strechy,
  • extenzívne zelené strechy (zaťaženie do 400 kg/m2).

 

Nadštandardné riešenie

Tepelná izolácia plochej strechy, ktorú je nevyhnutné splniť od roku 2015. Budova s konštrukciou plochej strechy bude zaradená do energetickej triedy A. Spotreba tepla na vykurovanie v takejto budove bude v rozmedzí od 25 – 50 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.

Štandardné riešenie

Tepelná izolácia plochej strechy, ktorú je nevyhnutné splniť v súčasnej dobe (od roku 2013). Budova s konštrukciou plochej strechy bude zaradená do energetickej triedy B. Spotreba tepla na vykurovanie v takejto budove bude v rozmedzí od 50 – 100 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.