Homeseal LDS

LDSsystem.jpg

Knauf Insulation LDS je systém určený pre šikmé strechy a montované stavby s cieľom zabezpečiť vzduchotesnosť uvedených konštrukcií počas celej doby životnosti stavby. Skladá sa z difúznej, parozábranových fólií a pások učených na prelepenie resp. napojenie fólií na ostatné stavebné konštrukcie.

Prečo LDS systém?

Systém s 50-ročnou zárukou  – riešenie pre dlhotrvajúcu ochranu budov. Jednotlivé komponenty systému sú vzájomne odskúšané a testované a tak zabezpečia dokonalú funkčnosť stavebných konštrukcií. 

50 - ročná testovaná garancia

Smernice na udelenie európskeho technického osvedčenia požadujú 50-rocnú životnosť (odolnosť voči externým vplyvom) vzduchotesných izolačných materiálov (parozábranová a difúzna fólia, pásky) napojených na nosné konštrukčné prvky. Knauf Insulation LDS je jediný systém, ktorý vyhovuje európskej smernici – nielen samostatné materiály, ale aj spoje vyhotovené týmito materiálmi majú certifikát, ktorý potvrdzuje ich 50-rocnú odolnosť voči starnutiu.

Na novostavby, sanácie, rekonštrukcie a modernizácie

So vzduchotesným izolačným systémom dosiahnete potrebnú resp. projektom predpísanú tesnosť škár stavebných objektov, a to pri každom projekte bez ohľadu na to, či plánujete realizáciu novostavby, sanáciu, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej budovy. Hlavnou oblasťou využitia vzduchotesného izolačného systému LDS Knauf Insulation je odborná izolácia šikmej strechy, ako aj všetkých spojov stavebných prvkov bez ohľadu na to, či ide o vonkajšiu, alebo vnútornú izoláciu. Okrem podkroví možno tento systém použiť aj pri drevených stavbách a drevených trámových stropoch. S jednotlivými komponentmi, napríklad lepiacou páskou LDS Soliplan, sa môže dosiahnuť optimálny výsledok pri lepení spojov nosných OSB dosiek.

Postup zateplenie strechy systémom LDS

Dalšie informácie najdete na stránce Zateplenie šikmej strechy.

zateplenie-strechy.jpg