Technické izolácie - Thermo-teK BD 060

Thermo-teK BD 060

Popis

Thermo-teK 060 je doska z minerálnej vlny vyrobená technológiou ECOSE technology.  Je nehorľavá zvukovo a tepelne izolačná. Určená na použitie do maximálnej prevádzkovej teploty 250°C

Použitie 
Dosky Thermo-teK  BD sú určené na tepelnú a akustickú izoláciou:

  • Vzuchotechnických potrubí
  • Klimatizácii
  • Krytov strojov a zariadení   

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Trieda reakcie na oheň A1
Kratkodobá nasiakavosť WS 1 kg/m²
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplote °C λ10 W/(m.K)
λ40 W/(m.K)
λ50 W/(m.K)
λ100 W/(m.K)
λ150 W/(m.K)
λ200 W/(m.K)
λ250 W/(m.K)

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) m²/balík balík/paleta m²/paleta Číslo SAP (paleta)
40 600x1000 1,05 7,20 10 72,00 475898
50 600x1000 1,30 6,00 10 60,00 475899
60 600x1000 1,55 6,00 8 48,00 475902
80 600x1000 2,10 2,40 16 38,40 475905
100 600x1000 2,60 3,00 10 30,00 475906