Technické izolácie - Thermo-teK BD 050

Thermo-teK BD 050

Popis

Thermo-teK 050 je doska z minerálnej vlny vyrobená technológiou ECOSE technology.  Je nehorľavá zvukovo a tepelne izolačná. Určená na použitie do maximálnej prevádzkovej teploty 250°C

Použitie 
Dosky Thermo-teK  BD sú určené na tepelnú a akustickú izoláciou:

  • Vzuchotechnických potrubí
  • Klimatizácii
  • Krytov strojov a zariadení   

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Trieda reakcie na oheňA1
Kratkodobá nasiakavosťWS1kg/m²
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplote °Cλ100,037W/(m.K)
λ400,039W/(m.K)
λ500,041W/(m.K)
λ1000,048W/(m.K)
λ1500,058W/(m.K)
λ2000,071W/(m.K)
λ2500,088W/(m.K)

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Rozmer (mm)R (m²K/W)m²/balíkbalík/paletam²/paletaČíslo SAP (paleta)
45600x10001,156,001272,00453131
50600x10001,306,001060,00475807
60600x10001,554,801048,00475808
100600x10002,603,001030,00475810
140600x10003,651,801221,60630825