Minerálne izolácie - SMARTwall S C1

SMARTwall S C1

Popis

Minerálna izolácia s jednostranným silikátovým nástrekom a vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému pre rodinné a bytové domy, resp. priemyselné budovy. Výrobok zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť objektov, pohlcuje hluk z exteriéru a je paropriepustný. Jednostranný silikátový nástrek na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla, resp. stierkovej hmoty k izolácii, zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami a znižuje spotrebu lepidla v porovnaní so štandardnou minerálnou doskou.

Výhody

  • Jednostranný nástrek pre rýchlejšiu aplikáciu
  • Nižšia spotreba lepidla 
  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  • Difúzne otvorený materiál
  • Chráni pred požiarom 
  • Hydrofobizovaný

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,035 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky TR 10 kPa
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii CS(10) 30 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) m²/balík ks/balík balík/paleta m²/paleta Číslo SAP (paleta)
100 600x1000 2,85 1,80 3 8 14,4 529166
120 600x1000 3,40 1,20 2 10 12 529170
140 600x1000 4,00 1,80 3 6 10,8 807437
150 600x1000 4,25 1,20 2 8 9,6 807438
160 600x1000 4,55 1,20 2 8 9,6 807439
180 600x1000 5,10 1,20 2 6 7,2 529178
200 600x1000 5,70 1,20 2 6 7,2 529183
220 600x1000 6,25 0,60 1 10 6 807440
240* 600x1000 6,85 0,60 1 10 6 529195

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

The download url has been copied to your clipboard