Minerálne izolácie - SmartRoof Top WE - atikový klin

SmartRoof Top WE - atikový klin

Popis

Doplnkový materiál z minerálnej izolácie vo forme klinov určený na aplikáciu na ploché strechy v mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom, a to pri všetkých typoch účelovo pochôdznych aj nepochôdznych striech. Tento prvok zabezpečuje plynulý prechod hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú, zabraňuje zalomeniu a degradácii hydroizolačnej vrstvy a následnému zatekaniu do konštrukcie.

Výhody

  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Jednoduchá aplikácia hotového výrobku
Viac informácií

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (mm) bm/balík ks/balík Číslo SAP (balík)
50* 50 1000 60 60 304328
80* 80 1000 50 50 304399
100* 100 1000 20 20 304400

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.