Minerálne izolácie - SmartRoof Top 2 CTF

SmartRoof Top 2 CTF

Popis

Výhody

Minerálna izolácia vo forme dvojspádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, používajú sa na jeho vytvorenie aj v kombinácií s jednosmerne spádovými doskami, pričom výhodou je aj ich tepelnoizolačná funkcia. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením jedno a dvojsmerne spádovaných dosiek v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Výrobok napomáha zvýšiť pasívnu požiarnu bezpečnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
Trieda reakcie na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1

 

BALENIE

Presné rozmery v technickom liste.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list SMARTroof Top 2 CTF
Copy clipboard icon

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard