Minerálne izolácie - SmartRoof Top 1 CTF

SmartRoof Top 1 CTF

Popis

Výhody

Minerálna izolácia vo forme jednospádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu. Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok, pričom spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Dodatočnou výhodou je ich tepelnoizolačná funkcia. Výrobok napomáha k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,038W/mK
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka [mm]Rozmer [mm]ks/paletam²/paletaČíslo SAP [paleta]
20/01000x600224134,40266286
40/201000x100040402411852
60/401000x10002424308408
80/601000x10001616308409

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard