Minerálne izolácie - SmartRoof Top 1 CTF

SmartRoof Top 1 CTF

Popis

Minerálna izolácia vo forme jednospádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu. Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok, pričom spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Dodatočnou výhodou je ich tepelnoizolačná funkcia. Výrobok napomáha k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
Trieda reakcie na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) m²/balík ks/balík Číslo SAP (balík)
40/20* 1000x1000 4,0 4 307700
40/0* 1000x600 6 10 2435462
60/40* 1000x1000 2,0 2 306630
60/0* 1000x1000 4 4 288855
60/0* 1000x600 3,6 6 288856
80/60* 1000x1000 2,0 2 306629
80/0* 1000x600 3,6 6 600992
100/0* 1000x1000 2 2 306719
140/0* 1000x1000 2 2 527381

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list SMARTroof Top 1 CTF
Copy clipboard icon

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard