Minerálne izolácie - SmartRoof Top 1 CTF

SmartRoof Top 1 CTF

Popis

Minerálna izolácia vo forme jednospádových dosiek určený pre spádovanie plochých striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu. Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok, pričom spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali. Dodatočnou výhodou je ich tepelnoizolačná funkcia. Výrobok napomáha k zvýšeniu pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,038W/mK
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Rozmer (mm)m²/balíkks/balíkČíslo SAP (balík)
40/0*1000x6006102435462
40/20*1000x10004,04307700
60/40*1000x10002,02306630
60/0*1000x100044288855
60/0*1000x6003,66288856
80/60*1000x10002,02306629
80/0*1000x6003,66600992
100/0*1000x100022306719
140/0*1000x100022527381

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list SMARTroof Top 1 CTF
Copy clipboard icon

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard