Minerálne izolácie - SmartRoof Top

SmartRoof Top

Popis

Minerálna izolácia s nadštandardnou pevnosťou v tlaku a tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia účelových striech – občasne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná roznášacia vrstva.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Vysoká pevnosť v tlaku 
  • Vysoké bodové zaťaženie 
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,038W/mK
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformáciiCS(10)70kPa
Bodové zaťaženie pri 5% deformáciiPL (5)650N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka [mm]Rozmer [mm]R [m²K/W]ks/paletam²/paletaČíslo SAP [paleta]
401200x20001,053276,80523571
501200x20001,302662,40523572
601200x20001,602252,80523573
801200x20002,101638,40506790
1001200x20002,651331,20505403
1201200x20003,151126,40506709
1401200x20003,70921,60506769
160*1200x20004,20819,20506774

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

apríl 2019

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard