Minerálne izolácie - SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal

Popis

Minerálna izolácia s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia občas - servisne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Vysoká pevnosť v tlaku 
  • Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,036W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformáciiCS(10)50kPa
Bodové zaťaženie pri 5% deformáciiPL (5)500N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka [mm]Rozmer [mm]R [m²K/W]ks/paletam²/paletaČíslo SAP [paleta]
601200x20001,652252,80523569
701200x20001,901945,60527806
801200x20002,201638,40523570
1001200x20002,751331,20505404
1201200x20003,301126,40506270
1401200x20003,85921,60506271
1501200x20004,15819,20506272
1601200x20004,40819,20506275

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard