Minerálne izolácie - SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal

Popis

Minerálna izolácia s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia občas - servisne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Vysoká pevnosť v tlaku 
  • Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,036 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii CS(10) 50 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii PL (5) 500 N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) ks/paleta výška balenia (mm) m²/paleta Číslo SAP (paleta)
60* 1200x2000 1,65 22 1420 52,80 523569
70* 1200x2000 1,90 19 1430 45,60 527806
80 1200x2000 2,20 16 1380 38,40 523570
100 1200x2000 2,75 13 1400 31,20 505404
120 1200x2000 3,30 11 1420 26,40 506270
140 1200x2000 3,85 9 1360 21,60 506271
150 1200x2000 4,15 8 1300 19,20 506272
160 1200x2000 4,40 8 1380 19,20 506275
180 1200x2000 5,00 7 1360 16,80 506276
200* 1200x2000 5,55 6 14,40

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
EPD SmartRoof Thermal
Copy clipboard icon

december 2021

English

The download url has been copied to your clipboard