Minerálne izolácie - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Popis

Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech resp. jednoplášťových účelovo nepochôdznych striech.Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,035W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformáciiCS(10)30kPa
Bodové zaťaženie pri 5% deformáciiPL (5)300N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka [mm]Rozmer [mm]R [m²K/W]ks/paletam²/paletaČíslo SAP [paleta]
301200x10000,858096,00534938
80*1200x20002,251638,40534637
1001200x20002,851331,20521061
1201200x20003,401126,40521065
1401200x20004,00921,60521066
1501200x20004,25819,20524419
1601200x20004,55819,20521068
1801200x20005,10716,80534645
200*1200x20005,70614,40521069

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

The download url has been copied to your clipboard