Minerálne izolácie - PTS

PTS

Popis

Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelnotechnické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti určený na aplikáciu do ťažkých i ľahkých plávajúcich podláh. Pri ťažkom type plávajúcej podlahy tvorí roznášaciu vrstvu krycia betónová vrstva, resp. anhydridový poter (typ a hrúbka pecifikované výrobcom poteru) vrátane skladieb s podlahovým vykurovaním. Pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvoria veľkoplošné dosky (napr. sadrovláknité podlahové dosky), ktoré sú na seba aplikované priečne a vzájomne spriahnuté skrutkami

Dynamická tuhosť SD:
35 MN/m3; hrúbka 20mm
25 MN/m3; hrúbka 25 až 30mm
20 MN/m3; hrúbka 40 až 70mm
15 MN/m3; hrúbka 80mm

Výhody

  • Vysoká tuhosť materiálu
  • Pre úžitkové zaťaženie do 500kg/m²
  • Vhodný pre ľahké plávajúce podlahy
  • Vhodný pod podlahové vykurovanie
  • Vyborná kročajová izolácia

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,036W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1
StlačiteľnosťCP2mm

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Rozmer (mm)R (m²K/W)m²/balíkks/balíkbalík/paletam²/paletaČíslo SAP (paleta)
20600x10000,507,201220144,002433002
30600x10000,754,8082096,002433005
40*600x10001,004,8081676,80545873
50*600x10001,253,0052060,00545870
60*600x10001,503,0051648,00545864
80*600x10002,051,2023238,40548248

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

január 2022

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard