Minerálne izolácie - PTS

PTS

Popis

Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelnotechnické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti určený na aplikáciu do ťažkých i ľahkých plávajúcich podláh. Pri ťažkom type plávajúcej podlahy tvorí roznášaciu vrstvu krycia betónová vrstva, resp. anhydridový poter (typ a hrúbka pecifikované výrobcom poteru) vrátane skladieb s podlahovým vykurovaním. Pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvoria veľkoplošné dosky (napr. sadrovláknité podlahové dosky), ktoré sú na seba aplikované priečne a vzájomne spriahnuté skrutkami

Dynamická tuhosť SD:
35 MN/m3; hrúbka 20mm
25 MN/m3; hrúbka 25 až 30mm
20 MN/m3; hrúbka 40 až 70mm
15 MN/m3; hrúbka 80mm

Výhody

  • Vysoká tuhosť materiálu
  • Pre úžitkové zaťaženie do 500kg/m²
  • Vhodný pre ľahké plávajúce podlahy
  • Vhodný pod podlahové vykurovanie
  • Vyborná kročajová izolácia

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,036W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1
StlačiteľnosťCP2mm

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Rozmer (mm)R (m²K/W)m²/balíkks/balíkbalík/paletam²/paletaČíslo SAP (paleta)
20600x10000,507,201220144,002433002
30600x10000,754,8082096,002433005
40*600x10001,004,8081676,80545873
50*600x10001,253,0052060,00545870
60*600x10001,503,0051648,00545864
80*600x10002,051,2023238,40548248

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list PTS
Copy clipboard icon

január 2022

Slovenčina

EPD PTS
Copy clipboard icon

november 2022

English

The download url has been copied to your clipboard