Minerálne izolácie - FKD

FKD

Popis

Minerálna izolácia s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému pre rodinné domy a bytové domy,  resp. priemyslené budovy. Výrobok zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť objektov, pohlcuje hluk z exteriéru a je paropriepustný. Je súčasťou certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS s izolantom na báze minerálnej vlny.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  • Výborné mechanické vlastbosti 
  • Difúzne otvorený materiál
  • Chráni pred požiarom 
  • Rokmi overený materiál
  • Hydrofobizovaný

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,037 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky 15 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) m²/balík ks/balík balík/paleta m²/paleta Číslo SAP (paleta)
100 600x1000 2,70 1,80 3 36 64,80 465629
120* 600x1000 3,20 1,20 2 44 52,80 2439668
140 600x1000 3,75 1,20 2 36 43,20 2439674
150 600x1000 4,05 1,20 2 32 38,40 2439685
160 600x1000 4,30 1,20 2 32 38,40 2439686
180 600x1000 4,85 0,60 1 60 36,00 2439688
200 ** 600x1000 5,40 0,60 - - 31,20 2439649
220 ** 600x1000 5,95 0,60 - -
240 ** 600x1000 6,45 0,60 - - 26,40 683274

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list FKD
Copy clipboard icon

január 2021

Slovenčina

EPD FKD
Copy clipboard icon

november 2022

English

The download url has been copied to your clipboard