Minerálne izolácie - FB S

FB S

Popis

Požiarna zábrana z minerálnej izolácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na aplikáciu ETICS ako nevyhnutná súčasť kontaktného zatepľovacieho systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0, s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS) triedy reakcie na oheň aspoň E. Požiarna zábrana musí byť aplikovaná v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému. Obmedzuje šírenie požiaru systémom po vonkajšom povrchu obvodovej steny a tým zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť stavby. Obojstranný silikátový nástrek na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii, zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami a znižuje spotrebu lepidla v porovnaní so štandardnou minerálnou doskou.

Výhody

  • Bráni šíreniu požiaru po fasáde
  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  • Difúzne otvorený materiál
  • Hydrofobizovaný

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,035 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky 10 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) m²/balík ks/balík balík/paleta m²/paleta Číslo SAP (paleta)
120* 200x1200 3,40 2,16 9 9 19,44 521592
140* 200x1200 4,00 1,44 6 12 17,28 521191
160* 200x1200 4,55 1,44 6 12 17,28 541941
180* 200x1200 5,10 1,44 6 9 12,96 541943

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list FB S
Copy clipboard icon

september 2018

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard