Minerálne izolácie - DDP-X

DDP-X

Popis

Minerálna izolácia s nadštandardnou pevnosťou v tlaku a tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia účelových striech – občasne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná roznášacia vrstva.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Vysoká pevnosť v tlaku 
  • Vysoké bodové zaťaženie 
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Hydrofobizovaný

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,039W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformáciiCS(10)90kPa
Bodové zaťaženie pri 5% deformáciiPL (5)800N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Rozmer (mm)R (m²K/W)ks/paletavýška balenia (mm)m²/paletaČíslo SAP (paleta)
60*1200x20001,5022142052,80677316
70*1200x20001,7519136045,60460602
80*1200x20002,0516138038,40470206
100*1200x20002,5513144031,20473633
120*1200x20003,0511143026,40529430
140*1200x20003,559144021,60507340
160*1200x20004,108140019,20549288

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

jún 2021

Slovenčina

marec 2022

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard