Pre lepší svet

Pre lepší svet
Pre lepší svet

Trvalá udržateľnosť je proces neustáleho zlepšovania. V Knauf Insulation hľadáme nové spôsoby  na podporu zmien. Musíme robiť viac pre našich ľudí a pre naše prostredie. To je dôvod prečo sme vytvorili našu stratégiu udržateľnosti.

Všetky naše produkty šetria energiu, znižujú emisie a zabezpečujú, aby boli budovy vhodné pre dané prostredie a podporovali zdravie, bezpečnosť a pohodu ľudí.

Zamerali sme sa na nulové úrazy, znižovanie spotreby energie a emisií, recykláciu nášho výrobného odpadu, začleňovanie princípov obehovej ekonomiky a podporu tvorby lepších a udržateľnejších budov.

 

Naše významné úspechy 2010 - 2020    

Energia a súvisiace emisie Bezpečnosť Odpady NOx  Nakladanie s vodou
Zníženie spotreby energie o 22.7% Zníženie strát pracovného času dôsledkom úrazov o 56% Zníženie odpadov na skládke o 67.3% Zníženie emisií oxidov dusíka o 42.7% Zníženie spotreby vody o 39.8%
Zníženie súvisiacich emisií o 23.2%       Zníženie vypúšťania vody o 80.7%

Nastavili sme si štyri dôležité dlhodobé ciele do budúcnosti. Vytvorili sme povinné záväzky, aby sme ukázali, ako je možné každý z cieľov dosiahnuť.

Vieme, že lepší svet môže začať v práci.
Budeme vytvárať bezpečné pracoviská a komunity.

Našou veľkou ambíciou je ísť čo najnižšie.
Budeme minimalizovať dopad našich výrobkov, závodov a kancelárií na životné prostredie.

Treba vytvárať viac a menej plytvať.
Nájdeme spôsob, ako zredukovať množstvo odpadu, opätovne ho použiť a recyklovať.

Budovy majú pri vytváraní lepšieho sveta zásadnú úlohu.
Budeme stavať budovy vhodné pre budúcnosť.

Popri dlhodobých cieľoch sme stanovili Ciele 2025, o ktoré môžeme všetci začať usilovať už teraz. Veríme, že by sme mali byť zodpovední za plnenie týchto štyroch cieľov. Nesmieme nechať riešenie týchto problémov ďalšej generácii.