Pravidlá Compliance

pravidla_compliance_knauf_insulation.png

Kódex správania dodávateľa

Kódex správania spoločnosti Knauf je základným kameňom všetkých našich obchodných aktivít. Je to etický kompas pre každého v spoločnosti Knauf, ktorý poskytuje poradenstvo a zvyšuje povedomie o tom, aký je správny spôsob konania. Kódex správania spoločnosti Knauf ako záväzné usmernenie pre zákonné a eticky zodpovedné správanie v skupine Knauf definuje aj štandard zodpovedného správania sa voči obchodným partnerom a verejnosti, ako aj pri vzájomnom jednaní v rámci spoločnosti Knauf. Všetci v Knauf – zamestnanci aj manažment – sú povinní dodržiavať uvedené zásady.

 

Kódex správania dodávateľa (PDF)

Viac informácií sa dozviete na našom korporátnom webe.