Postup zateplenia stropu lamelami CLT C1 Thermal​​​​​

Na stiahnutie - Aplikačný návod na zateplenie stropov s lamelami CLT C1 Thermal

1. Povrch, na ktorý sa lepí lamela musí byť:

  • Čistý – bez prachu, bez výkvetu solí, nečistôt, olejov, mastnoty, zbytkov farieb, biologického napadnutia apod.

  • Rovný – požiadavky na rovinnosť podkladu v závislosti od výslednej požiadavky rovinnosti plochy. Odporúčame maximálnu odchýlku rovinnosti 6 mm/m.

  • Suchý – bez zvýšenej vlhkosti. Podklad musí mať rovnovážne ustálenú vlhkosť podľa STN EN ISO 12 570.

2. Podklad musí byť dôkladne napenetrovaný. V závislosti od nasiakavosti podkladu takto ošetrený povrch zaschne podľa teplo­ty a vlhkosti vzduchu za 2-4 hodiny. Po zaschnutí penetračnej vrstvy môžeme začať s lepením pohľadových lamiel Knauf Insulation CLT C1 Thermal.

3. Lepidlo sa pripraví podľa návodu výrobcu lepidla. Je možné použiť lepidlo, ktoré sa štandardne používa pri izolovaní vonkajších.

4. CLT Lamely sa môžu rezať na potrebný rozmer nožom na minerálnu izoláciu. Rezanie lamiel na potrebnú dĺžku pomocou špeciálneho noža na izoláciu.

5. Lepidlo sa nanáša na povrch rubovej strany lamely celoplošne, zrubovým hladidlom s rozmerom zubov 10–12mm, alebo špeciálnym hladidlom určeným na lamely.

6. Lamely sa opatrne lepia, ideálne za pomoci prítlačnej laty na strop tak, aby sa mechanicky nepoškodila a nepretlačila pohľadová strana výrobku. Lamely sa môžu lepiť napríklad na väzbu.

7. Z dôvodu zamedzenia vzniku tepelných mostov a zabezpečenia požiarnej odolnosti je nevyhnutná aplikácia aj na stropné prievlaky.

8. V prípade prestupov cez stropnú konštrukciu je nevyhnutné zamedziť vzniku tzv. prázdnych miest bez izolácie, presným formátovaním výrobkov.

9. V prípade požiadavky na vyššiu estetiku stropu je možné povrch lamely dodatočne upraviť striekaním silikátovej farby.

10. Po nalepení lamiel na strop ich nie je potrebné následne upravovať. Avšak ak máte zvýšené nároky na estetiku tak ich je možné dodatočne nastriekať farbou.