Pozrite si inštalačné video ako správne postupovať

Pred montážou

 • Preštudujte si platné predpisy týkajúce sa zelených striech.
 • Pri aplikácii zelenej strechy dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
 • Zistite, kde je prístup k elektrine a vode.
 • Skontrolujte, či je odvodňovací žľab správne osadený.

Uloženie materiálu

 • Všetky materiály uchovávajte mimo dosahu slnečných lúčov.
 • Ubezpečte sa, že hmotnosť pripravených materiálov nepresahuje nosnosť strechy a stavebných konštrukcií.

Montáž

 • S aplikáciou začnite do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože vegetačný kryt Urbanscape nemožno skladovať v baloch dlhšie ako niekoľko dní (vrátane času na dopravu).
 • Zelenú strechu aplikujte, ak sú teploty nad bodom mrazu a nefúka vietor.

Údržba

 • Vegetačný kryt raz alebo dvakrát ročne prihnojte hnojivom systému Urbanscape.
 • Podľa miestnych klimatických podmienok sa rozhodnite pre zavlažovací systém.
 • Spojte sa so spoločnosťou Urbanscape a objednajte si profesionálnu údržbu zelenej strechy, aby ste dosiahli jej optimálny účinok.

1. Príprava strechy

Strechu dôkladne pozametajte. Skontrolujte, či nemá poškodenú hydroizoláciu, aby ste zabezpečili jej vodotesnosť.

urbanscape-postup-01.jpg

2. Koreňová membrána

Keď hydroizolácia nie je odolná proti prerastaniu koreňov, je potrebné na strechu položiť koreňovú membránu systému Urbanscape.

 • Táto membrána by na všetkých okrajoch strechy mala prekrývať hydroizoláciu aspoň v šírke 50 cm. Membránu upevnite, aby ju nezdvíhal vietor.
 • Na miestach, kde zo strechy vystupuje odvodňovací žľab, z membrány vyrežte rovnakú plochu. Membránu však nevyrezávajte priamo. Z bezpečnostných dôvodov a aby ste ju nepoškodili, použite nôž so zakrivenou čepeľou. Nepoužívajte rovný ostrý nož resp. orezávač

urbanscape-postup-02.jpg

3. Odvodňovací systém Urbanscape

Vyberte si systém odvodňovania:

(a) Odvodňovací systém Urbanscape so separačnou fóliou – panely sú na jednej strane perforované, čo umožňuje zadržiavanie vody. Jednotlivé panely uložte tak, aby otvory boli hore a aby sa panely vzájomne prekrývali.

(b) Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej fólie – rozprestrite baly s pásmi na odvodňovanie tak, aby bola biela textília na vrchu. Ak je to potrebné, upevnite ich a jednotlivé pásy klaďte tak, aby medzi nimi neboli škáry.

 • Celú plochu strechy pokryte týmito odvodňovacími pásmi.
 • Na miestach, kde sú odvodňovacie žľaby so sieťkou, vyrežte rovnakú plochu z odvodňovacích pásov. Fóliu však nevyrezávajte priamo. Z bezpečnostných dôvodov a aby ste nepoškodili odvodňovacie pásy použite nôž so zakrivenou čepeľou. Nepoužívajte rovný ostrý nož resp. orezávač

urbanscape-postup-03.jpg

4. Substrát Urbanscape Green Roll

Na odvodňovacie panely alebo baly Urbanscape rozprestrite substrát Urbanscape Green Roll tak, aby jeho okraje k sebe priliehali čo najtesnejšie.

 • Na okrajoch strechy môžete nechať voľný okraj bez substrátu a vegetácie v šírke asi 20 cm, ktorý bude vysypaný štrkom.
 • Ak je to potrebné, substrát Urbanscape Green Roll možno prispôsobiť rozmerom plochy, ktorá je k dispozícii (vhodné je použiť nožnice).

5. Inštalácia vegetačného krytu Urbanscape z rozchodníka

Na substrát Urbanscape Green Roll začnite zo stredu strechy jemne rozprestierať baly vegetačného krytu Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka.

 • Začnite stredovým pásom. Prv, než začnete bal vegetačného krytu Urbanscape rozprestierať, ubezpečte sa, že je presne umiestnený.
 • Ak je to potrebné, pás vegetačného krytu Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka možno nožnicami alebo zakriveným nožom narezať na požadovanú veľkosť a tvar.
 • Vegetačný kryt Urbanscape musí pokryť celú plochu prikrytú substrátom Urbanscape Green Roll. Ak na okrajoch strechy plánujete vytvoriť pás pokrytý kamenivom, ubezpečte sa, že plocha na okrajoch strechy bez vegetačného krytu má šírku aspoň 20 cm

urbanscape-postup-05_0.jpg

6. Sieťky na žľaby

 • Na odvodňovacie žľaby nasaďte sieťky.
 • Okolo vegetačného krytu umiestnite hliníkový profil v tvare L a jeho kratšiu stranu vsuňte pod separačnú fóliu alebo odvodňovacie pásy.

urbanscape-postup-06.jpg

7. Plocha kameniva

 • Plochu medzi okrajom strechy a vegetačným krytom Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka vysypte kamenivom frakcie 16 až 32 mm.
 • Skontrolujte, či je koreňová membrána úplne prikrytá.
 • Úroveň výšky kameniva by mala byť rovnaká ako výška vegetačného krytu Urbanscape z rozličných druhov rozchodníka.

urbanscape-postup-07.jpg

8. Po inštalácii

 • Odstrihnite okraje koreňovej membrány, prečnievajúce na okrajoch strechy. Nestrihajte ich priamo pri okraji. Nepoužívajte príliš ostrý nôž.
 • Na miesta bez rastlín dosaďte nové.
 • Vegetačný kryt polievajte, kým substrát Urban Green Roll nebude úplne nasiaknutý.

urbanscape-postup-08.jpg