1. Kontrola správneho uchytenia roštovej konštrukcie.

2. Inštalácia sadrokartónových dosiek na pripravený rošt.

3. Meranie vopred stanovenej časti minerálnej izolácie, štandarná vzdialenosť je 625 mm.

4. Rezanie vopred stanovenej časti minerálnej izolácie pre neštadardnú vzdialenosť.

5. Aplikácia minerálnej izolácie do pripraveného roštu, vloženie ľahkým stlačením.

6. Inštalácia prvej vrstvy sadrokartónových dosiek na pripravený rošt.

7. Inštalácia druhej vrstvy sadrokartónových dosiek na pripravený rošt, druhá vrstva musí prekrývať napojenie dosiek prvej vrstvy.

8. Finálne vyhotovenie so zatmelenými stykmi dosiek a hlavicami šraubových spojov.