Prípravné práce pred aplikáciou

  • Vypratanie predmetov z podkrovia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prístup na fúkanie izolácie.
  • Presvedčte sa, že všetky okapové alebo podhľadové otvory sú zakryté.
  • Konštrukcia musí byť dostatočne staticky stabilná.
  • Pred samotným fúkaním izolácie doporučujeme nafúkať izoláciu do kontrolného boxu pre overenie spotreby a objemovej hmotnosti fúkaného materiálu.

Samotná aplikácia

1. Označte výškovú úroveň fúkanej izolácie. Požadovaná výška je závislá na tepelno-technickom výpočte alebo požiadavke investora. Najčastejšie sa hrúbka pohybuje od 250 do 500 mm pre voľnú plochu.

2. Hadicu je nevyhnutné kompletne rozvinúť po celej dĺžke, aby nebola zalomená.

3. Vložte hadicu otvorom k miestu fúkania. Otvor ku miestu aplikácie môže byť z exteriéru i interiéru. Pri použití otvoru z exteriéru dbajte na bezpečnosť pri práci. Použite vhodné kotviace a ochranné pomôcky.

4. Skontrolujte priestor a rozmiestnenie hadice.

5. Uzatvorte alebo zakryte všetky otvory.

6. Samotné fúkanie začnite od okraja priestoru a postupujte smerom do stredu.

7. Po aplikácii skontrolujte hustotu a výšku fúkanej izolácie.