Výrobný závod Nová Baňa

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku.

Viac informácii nájdete na webových stránkách výrobného závodu Nová Baňa.

Výrobný závod Nová Baňa