Hodnoty Knauf: "Ja som KNAUF"

Hodnoty Knauf: Ja som Knauf, je súčasť všetkého, čo robíme ako spoločnosť Knauf Insulation a taktiež v celej skupine Knauf GROUP.: každej aktivity, od tej najjednoduchšej až po tie komplexné. Ide o našu kultúru postavenú na pevný hodnotách: 

Naše hodnoty sú jednoduché a priamočiare. Ich význam sme uchopili a spísali, to, čo znamená byť súčasťou rodiny Knauf, do štyroch slov:

 • Menschlichkeit
 • Partnership
 • Commitment
 • Entrepreneurship

Tieto hodnoty reprezentujú štyri princípy, ktoré sú  rovnako vnímané všetkými našimi zamestnancami po celom svete.

 

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Buď spoločensky zodpovedný
 • Buď aktívny
 • Tvor v Knauf-e otvorenú spoločnosť
 • Chovaj sa k ostatným slušne a s rešpektom
PARTNERSHIP
 • Preberaj individuálnu zodpovednosť a rozhoduj sa
 • Podporuj nové nápady
 • Vytváraj a udržiavaj vzájomnú dôveru a lojalitu
 • Jeden ako tím
PARTNERSHIP
COMMITMENT
COMMITMENT
 • Nadchni sa pre lepšie výsledky
 • Rozvíjaj a podporuj rast zamestnancov
 • Urob niečo naviac
 • Povzbudzuj ostatných k záujmu a zodpovednosti
ENTREPRENEURSHIP
 • Vnímaj širšiu prespektívu
 • Prinášaj nové podnety a inovácie
 • Buď pragmatický a podstupuj riziko
 • Prevezmi iniciatívu a orientuj sa na výsledok
ENTREPRENEURSHIP
Ja som Knauf je o ľuďoch. Hovorí o našej firemenej kultúre postavenej na pevných hodnotách.
Knauf Insulation