Zvuková izolácia na školách je dôležitá, dokazujú to nové odborné štúdie

By Knauf Insulation
február 16, 2022

Nadmerný hluk v školských triedach môže znížiť schopnosť jasne počuť výklad i porozumenie, vyvoláva tiež stres učiteľov i žiakov. Podľa prieskumov je na slovenských školách priemerná hladina hluku v triede až 65 dB, čo je na úrovni zvuku vysávača. Pritom treba rozlišovať vonkajšie a vnútorné zdroje hluku a riešiť ich individuálne.

Negatívny vplyv vysokej hladiny hluku na študentov i učiteľov potvrdili už mnohé európske i slovenské štúdie. „Deti sa musia učiť v prostredí bez hluku, aby sa im v škole darilo,“ hovorí Maro Puljizević, projektový manažér akustiky Knauf Insulation na našom oddelení základného výskumu a vývoja, „Nadmerný hluk v triedach, učebniach alebo posluchárňach môže znížiť schopnosť jasne počuť výklad a znížiť tiež porozumenie. To môže vyvolať mrzutosť a stres, čo vedie k nepokoju v triede.“

Vplyv hluku na študijné výsledky

Štúdie Svetovou zdravotníckej organizácie (WHO) zistili, že deti vystavené nepretržitému rušivému hluku môžu mať horšie schopnosti v čítaní, pamäti i študijné výsledky. V anglickom výskumnom projekte sa zistilo, že priemerná hladina hluku v triede je vo Veľkej Británii 72 dB, čo znamená, že žiaci v zadnej časti miestnosti nepočuli všetko, čo učitelia povedali. Tieto hodnoty potvrdili aj slovenské prieskumy. Na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave namerali na vyučovaní hodnoty hluku 70 – 83 dB, podľa typu vyučovacej hodiny a štúdia spoločnosti Ecophon zaznamenala, že na väčšine vyučovacích hodín hladina hluku prekročí 65 dB.

„Bez správnej zvukovej izolácie môže hluk na jazykových hodinách zničiť porozumenie, silný dážď na plochej streche môže spôsobiť, že výučba bude znieť ako hodiny bubnovania a pokyny v telocvični sa môžu stratiť v preklade,“ hovorí Maro Puljizević. Ako ďalej pripomína, v súčasnosti mnoho škôl tiež používa kombináciu online tried a videohovorov, na ktorých zrozumiteľnosť utrpí, ak je akustika neštandardná.

Vplyv hluku
Negatívny vplyv vysokej hladiny hluku na študentov potvrdili už mnohé štúdie

Nadmerný hluk má nevyhnutne dopad aj na pedagogických zamestnancov, ktorí sú nútení zvyšovať hlas, aby ich bolo počuť. V štúdii v Dánsku vedci zistili, že pri priemernom hluku v triede 72 dB učitelia hovorili zvýšeným hlasom 61 % času, čo nielenže ďalej zvýšilo hladinu hluku, ale spôsobovalo to aj ich kognitívnu únavu po práci. Podľa slovenských štúdií má vyše 65 % opýtaných učiteľov počas vykonávania svojej profesie problémy s hlasom, kým pri iných povolaniach uviedlo problémy s hlasom len 1 % opýtaných.

Na zabezpečenie dobrého akustickej pohody pre učiteľov a študentov je nevyhnutné zamerať sa na dva zdroje hluku – vonkajšie a vnútorné – a riešiť každú oblasť individuálne.

Ako môžu pomôcť riešenia Knauf Insulation

Riešenia z minerálnej vlny Knauf Insulation prekračujú predpísané slovenské akustické normy a minimálne hladiny hluku pre novostavby a školy v rekonštrukcii. Naša minerálna vlna automaticky prispieva k tlmeniu zvuku z exteriéru i medzi miestnosťami vďaka svojej štruktúre vlákien, ktorá výborne pohlcuje hluk. Systémy deliacich stien, ktoré obsahujú minerálnu vlnu a sadrokartónové dosky Knauf odvádzajúce zvuk, ponúkajú celý rad riešení, ktoré je možné kombinovať na riadenie zvuku podľa požiadaviek. Naše stropné systémy zas zaisťujú, že je možná úplná zvuková izolácia horizontálne aj vertikálne.

Kampus Da Vinci College v Dordrechte, Holandsko
Kampus Da Vinci College v Dordrechte, Holandsko

Problém vnútorného hluku, ktorý sa v miestnosti nepriaznivo odráža od stien je možné riešiť obkladmi, ktoré zvuk pohlcujú. Pre túto aplikáciu sú vhodné drevovláknité dosky Heraklith®, ktoré ponúkajú ideálne akustické riešenie pre aplikácie učební alebo jedální. Napríklad na Da Vinci College v Holandsku (na obrázku 2) boli panely Heraklith inštalované v školiacich miestnostiach kampusu, aby sa minimalizoval hluk zo susedných tried. Architekti majú tento materiál v obľube, pretože ponúka širokú škálu esteticky príťažlivých riešení. Na obrázku 3 je riešenie Heraklith v jedálni základnej školy Radotín v Prahe.

Jedáleň základnej školy Radotín v Prahe
Jedáleň základnej školy Radotín v Prahe

Zelené strechy

Urbanscape® je naše riešenie pre zelenú strechu, ktoré nielen dramaticky prispieva k zníženiu hluku vo veľkých mestách, v blízkosti priemyselných oblastí a letísk, ale poskytuje aj vynikajúcu tepelnú izoláciu šetrnú ku klíme. Na obrázku môžete vidieť jedinečný projekt novostavby základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici, na ktorej sú vegetačné plochy využité ba viacerých miestach. Zelená strecha Urbanscape tam optimálne tlmí hluk pri vyučovaní a zároveň vytvára priaznivú klímu v exteriéri, kde sa môžu žiaci venovať pohybovým aktivitám.   

 

Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici
Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici

Okrem akustiky aj požiarna bezpečnosť

Pri výbere tepelnej a zvukovej izolácie treba zobrať do úvahy aj ďalšie parametre. Minerálna vlna ponúka nielen výnimočný tepelnoizolačný výkon a zvukovú izoláciu, ale aj protipožiarne opatrenia. „Školy by mali byť bezpečnými miestami a to je dôvod, prečo musí byť riziko požiaru v týchto budovách od začiatku minimalizované aj nad rámec požadovaných noriem. Ak v škole vznikne požiar, nestačí povedať „dodržiavali sme predpisy“,“ hovorí Amaya Osácar, manažérka požiarnej bezpečnosti Knauf Insulation. Ako ďalej dodáva, rizikami, ktoré zvyšujú možnosť požiaru a zhoršenie potenciálnych škôd, sú predovšetkým zlá údržba budovy, nepredvídateľné správanie užívateľov budovy, vplyv úpravy miestnosti alebo inštalácia nebezpečných materiálov.

V Knauf Insulation máme odborné znalosti a riešenia, ktoré pomôžu školám orientovať sa v otázkach požiarnej bezpečnosti. Po prvé, prioritou musí byť, aby oheň nevznikol. Nebezpečné priestory, ako sú kuchyne, generátorové miestnosti, skladovacie priestory alebo učebné laboratóriá, musia byť zabezpečené proti požiaru. Po druhé, prevencia šírenia požiaru je rozhodujúca pre zabezpečenie rýchleho a bezpečného vykonania evakuačných plánov, teda efektívne oddelenie kľúčových oblastí pomocou protipožiarnych stien, stropov a dverí.

Efektívne oddelenie kľúčových oblastí pomocou protipožiarnych stien, stropov a dverí

Nehorľavosť fasády v prípade požiaru je tiež dôležitá na zabezpečenie bezpečnej evakuácie, účinného zásahu hasičských zborov a zabránenie šírenia vonkajšieho požiaru na priľahlé budovy. Poskytnutie vysokovýkonnej fasády je vynikajúci spôsob, ako udržať vysokú úroveň požiarnej bezpečnosti počas celej životnosti budovy.

„Knauf Insulation vyrába širokú škálu nehorľavých (A1-A2) a vysokovýkonných riešení pre všetky stavebné aplikácie vrátane kotúčov a dosiek z minerálnej vlny a sklenenej minerálnej vlny,“ hovorí Amaya Osácar, "Naše nehorľavé riešenia zabraňujú šíreniu požiaru i zvýšeniu teploty v prípade požiaru a neprodukujú žiadny dym ani horiace kvapky." Účelom protipožiarnych systémov je zadržať požiar a zaručiť bezpečnú evakuáciu osôb a poskytnúť hasičom bezpečné priestory počas zásahu.