Výročná správa Knauf Insulation „Cesta udržateľnosti: Najdôležitejšie udalosti roku 2023“

By Knauf Insulation
december 19, 2023

Ako na konci každého roku, aj v týchto dňoch zverejňujeme výročnú správu „Cesta udržateľnosti: Najdôležitejšie udalosti roku 2023“.

Táto správa predstavuje úspechy našej stratégie udržateľnosti zameranej na bezpečnosť, angažovanosť zamestnancov, dekarbonizáciu a obehové hospodárstvo. Zdôrazňuje tiež, že naše iniciatívy v oblasti výskumu, zdrojov a renovácie do roku 2023 posúvajú energetickú účinnosť na kľúčovú pozíciu v parametroch lepších budov.

„Správa dokumentuje náš pokrok smerom k dosiahnutiu našich cieľov udržateľnosti do roku 2025,“ hovorí Dominique Bossan, generálny riaditeľ pre Európu, Stredný východ a Áziu a člen riadiaceho výboru skupiny Knauf, „Ukazuje oblasti, v ktorých sa musíme zlepšiť, zdôrazňuje, kde sme dosiahli pozitívny pokrok, a vzdáva hold tvrdej práci našich tímov. Znížili sme napríklad našu celkovú mieru zaznamenaných pracovných úrazov z 9,1 v roku 2019 na 5,9 v roku 2022 a v našom prieskume zapojenia zamestnancov v roku 2023 sme zaevidovali rekordnú mieru odozvy 83 %. Po znížení našich absolútnych uhlíkových emisií o 8,2 % od roku 2021 do roku 2022 sme tiež na dobrej ceste znížiť do roku 2025 zabudovaný uhlík v našich produktoch o 15 %.“ 

dominique.jpg

VÝZNAM ENERGETICKY EFEKTÍVNYCH BUDOV

 Naše tímy pre verejné záležitosti po celom svete viedli kampaň za to, aby sa energetická efektívnosť budov stala stredobodom programov politikov počas roku 2023 a zaznamenali sme niekoľko dôležitých zmien. Podporili sme dve štúdie, ktoré ukázali, ako by renovácie mohli znížiť dopyt po energii v Európe o 44 % a ušetriť Európe 3,5 bilióna eur na nákladoch na energiu počas 20 rokov.

Spustili sme nový nástroj, ktorý demonštruje, ako naše riešenia znížia svoju uhlíkovú stopu len za 95 dní. Okrem toho, uvedením teórie do praxe, sme realizovali rekonštrukciu 63 budov sociálnych domovov v Belgicku.

„Celkovo nás čaká ešte veľa práce. Ako nám však pripomína táto správa, formovanie udržateľnej spoločnosti a energeticky efektívneho vybudovaného prostredia je cestou neustáleho zlepšovania,“ dodáva Dominique Bossan.

marc_bosmans.jpg

ZMENA KULTÚRY INŠPIROVANÁ UDRŽATEĽNOSŤOU

 „Využívame každú príležitosť na minimalizáciu dopadu našej firmy na životné prostredie prostredníctvom zmeny kultúry, ktorú riadi predstavenstvo spoločnosti Knauf Insulation, naši noví regionálni manažéri a inžinieri pre udržateľnosť. Priebežné aktualizujeme údaje, spätnú  väzbu a zdieľame osvedčené postupy.“ Hovorí Marc Bosmans, riaditeľ našej skupiny pre trvalú udržateľnosť.

Aby sme udržateľnosť viac zviditeľňovali, pracujeme aj na zabezpečení neustálej internej komunikácie a tímovej spolupráce. V roku 2023 sme spustili celofiremné workshopy Climate Fresk, aby sme inšpirovali všetkých našich kolegov, aby prispeli k udržateľnej zmene.

Sme na ceste k dosiahnutiu našej maximálnej zaznamenanej miery pracovných úrazov 5,0 do roku 2023. V roku 2022 ich bolo 5,9 oproti 6,4 v roku 2021. Pokiaľ ide o vytváranie pozitívneho pracoviska, v našom treťom prieskume angažovanosti v roku 2023 prispelo svojou spätnou väzbou rekordných 83 % zamestnancov. Vidíme tiež významný pokrok v našich programoch duševnej pohody, iniciatívach Diverzita a inklúzia a našich komunitných projektoch.

NÁŠ POKROK SMEROM K ČISTÝM NULOVÝM RIEŠENIAM

V roku 2022 sme znížili naše celkové medziročné emisie skleníkových plynov o 8,2 %. To nás priviedlo na cestu k dosiahnutiu nášho cieľa do roku 2025 znížiť obsah uhlíka v našich produktoch o 15 % v porovnaní s rokom 2021. V roku 2022 sme dosiahli medziročné zníženie emisií z elektriny, ktorú nakupujeme, o 63 % zabezpečením obnoviteľnej energie pre našu výrobu. Znížili sme aj ostatné emisie.  

Je pred nami veľa práce, pretože naša spoločnosť rastie. Urýchľujeme však prechod od fosílnych palív, zvyšujeme efektivitu a zabezpečujeme, aby naše aktíva mali nízku uhlíkovú stopu všade, kde je to možné.

NÁŠ ÚSPECH V RECYKLÁCII A VÝZVA K NULOVÉMU ODPADU

V roku 2022 sme zvýšili percento recyklovaného obsahu v našej kamennej minerálnej vlne z 11 % (2021) na 13 %. Pozitívny pokrok je aj v iných oblastiach. Naša spotreba vody sa od roku 2021 do roku 2022 znížila o 14 %. V kontinentálnej Európe teraz v obaloch používame 30 % recyklovaného obsahu a náš systém spätného odberu paliet prináša v niekoľkých krajinách významné výsledky.

CESTA UDRŽATEĽNOSTI: NAJVÝZNAMNEŠIE Z ROKU 2023 

Ak by ste chceli podrobnejšie sledovať našu cestu udržateľnosti, ako aj preskúmať poznatky nášho tímu, môžete si stiahnuť našu úplnú správu tu.

Stiahnuť výročnú správu 2023

Knauf Insulation Annual Review 2023