Systém Urbanscape je ako prvý v Európe označený značkou DECLARE

By Knauf Insulation
október 05, 2020

Náš substrát z minerálnej vlny pre zelené strechy Urbanscape je prvým materiálom v Európe, ktorý je certifikovaný novou európskou verziou normy DECLARE. Tá vyžaduje, aby všetky zložky produktu a s nimi spojené riziká boli transparentne preukázané.

Pri tomto označení sa predtým používala iba americká verzia kódov pre chemické látky a zmesi, známych ako čísla kategorizácie CAS, na preukázanie úplného zloženia výrobku vrátane akýchkoľvek chemických látok uvedených na červenom zozname, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie.

V USA boli naše produkty EcoSeal+, EcoBatt a JetStream Ultra prvými riešeniami s minerálnou vlnou, ktoré boli v roku 2013 označené značkou DECLARE a v roku 2017 sme pre všetky naše výrobky v Severnej Amerike vydali katalóg transparentnosti.

Pokiaľ ide o Európu, po viac ako dvoch rokoch kampane tímu Knauf Insulation Green Solutions, sú teraz kódy Európskej chemickej agentúry (kódy ES podľa nariadenia REACH) uznávané podľa normy DECLARE pre transparentnosť výrobkov.

„Teší nás, že naše riešenia Urbanscape môžu byť teraz označené značkou DECLARE, pretože ako spoločnosť sme dôsledne viedli kampaň za univerzálny systém harmonizácie, ktorý by zabezpečil, aby chemické údaje o zložení materiálu mohli prekročiť medzinárodné hranice a aby ich každý mohol kdekoľvek používať,“ hovorí Jean-Pierre Pigeolet, náš manažér pre udržateľnosť produktov a budov.

Jean-Pierre predstavil tento pokrok na špeciálnom seminári, ktorý organizovali poradcovia pre trvalo udržateľné budovy z rady ARP Astrance v Paríži s cieľom prediskutovať problémy transparentnosti výrobkov a zdravia v budovách.

Tento krok je dôležitý aj preto, že značka DECLARE sa používa v ratingových systémoch na hodnotenie zelených budov, ako je Living Building Challenge, WELL a LEED v záujme preukázania transparentnosť produktu.

„Naše riešenia Urbanscape Green sú ideálne na splnenie kritérií stanovených v týchto systémoch. Ich popularita rastie, pretože zákazníci majú čoraz väčší záujem o to, ako materiály ovplyvňujú udržateľnosť a zdravie ľudí, ktorí ich používajú,“ hovorí Jure Šumi, riaditeľ pre rozvoj zelených riešení, „sme samozrejme tiež veľmi radi, že sme prvý výrobca v Európe, ktorý získal certifikáciu svojich výrobkov podľa novej európskej verzie normy DECLARE.“