Spádovanie plochých striech

By Knauf Insulation
január 26, 2024

Ploché strechy predstavujú neoddeliteľnú časť stavebníctva a zohrávajú kľúčovú úlohu v priemyselnej výstavbe. Ich správne odvodnenie zrážkovej vody sú nevyhnutné pre optimálny chod počas celej doby životnosti. Spádovanie plochých striech je kritickým faktorom, ovplyvňujúcim nielen estetiku, ale aj funkčnosť týchto konštrukcií..

V praxi sa často stretávame s prípadmi že v čase projektovania a výstavby sa neuvažuje so 100% odvedením zrážok a vytvára sa len vodorovné úžľabie v ktorom voda len pomaly odteká a následne tam a vznikajú mapy z nečistôt. Toto môže viesť až k nerovnomernej degradácii hydroizolačnej vrstvy. Takéto chyby a ich následky sú vždy vizuálne viditeľné čo vedie investora k oprave takýchto miest. Dodatočné usmernenie vody je ale náročnejšie na inštaláciu pretože ide o zásah do uceleného povrchu a ak sa to deje po pár rokoch, tak býva komplikovanejšie napájať novú PVC alebo TPO krytinu na existujúcu plochu. Navyše niekedy už výška atiky neumožní dodatočnú montáž. Preto je potrebné sa dokonalým odvedením zrážkovej vody zaoberať už vo fáze projektovania.

Strechy na priemyselných budovách sa spravidla konštruujú so spádom v rozsahu 2-3%. V snahe vyriešiť problémy so správnym odvodnení vznikol systém dosiek SmartRoof Top 2CTF, navrhnutý pre efektívne spádovanie plochých striech s priečnym sklonom 6,66%. Po jeho inštalácii na plochej streche so 2% spádom vzniká efektívny protispád 4,66%, zatiaľ čo pri 3% spáde strechy dosahuje 3,66% protispád. V prípade potreby použitia na streche s vyšším sklonom je možné tieto prvky dodatočne podložiť jednospádovými doskami SmartRoof Top 1CTF, čím sa zvyšuje priečny spád. Systém SmartRoof Top 2CTF je dodávaný ako „skladačka“ z narezaných dielov s minimálnou prácnosťou pri montáži.

Pri navrhovaní spádovania je nevyhnutné zvážiť nielen technické aspekty, ale aj praktické hľadiská, ako je vzdialenosť vpustov od atiky a ich vzájomná poloha. Správne umiestnenie vtokov v predstihu uľahčuje následné odvodňovanie a minimalizuje zbytočné zvýšenie atiky.

Spadovanie-plochej-strechy

Vzhľadom na komplexnosť riešení odvodnenia a spádovania plochých striech je nevyhnutné začať uvažovať o tomto procese už v fáze projektovania. Preto ponúkame nielen technickú podporu, ale aj možnosť navrhnúť kladačský plán a presný kusovník potrebných spádových dosiek zdarma pri objednávke tepelnoizolačných materiálov na zateplenie plochej strechy od našej spoločnosti.