Najväčšiu úsporu energie je možné získať kompletným zateplením domu

By Knauf Insulation
október 19, 2022

Najohrozenejšími domácnosťami v čase významného rastu cien energií sú staršie domy bez zateplenia a tie, ktoré prešli obnovou ešte pred rokom 2001. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je u nás takýchto domov 753 540, čo predstavuje takmer 70 % slovenských rodinných domov. Práve tieto domácnosti majú potenciál zásadne znížiť svoju spotrebu o viac ako 60% kompletným zateplením aj s pomocou štátnych dotácií.

Najviac ušetríte zateplením

Pre dosiahnutie čo najvyššej úspory energie pri obnove domu je potrebné vykonať viac opatrení. Patrí medzi ne výmena okien a dverí, inovácia vykurovacieho systému či využitie alternatívnych zdrojov energie, najvyššiu úsporu je však možné dosiahnuť kompletným zateplením domu. Percento úspory jednotlivých opatrení je možné vidieť na vzorovom príklade staršieho rodinného domu v energetickej triede D, ktorý mal už pred obnovou vymenené okná. Každý typ obnovy ušetrí určitú časť primárnej energie potrebnej na prevádzku, pri zateplení fasády a strechy však môže majiteľ získať hneď 65 %-nú úsporu. Potvrdzujú to údaje poradenskej spoločnosti ENBEE v rámci projektu EPC RECAST.

Zdroj: ENBEE, EPC RECAST

Slovenské rodinné domy v kríze

Podľa analýzy platformy Budovy pre budúcnosť výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 až 39,5 % slovenských domov nemá zateplenú fasádu, strechu, ani vymenené okná. Ďalších 18,3 % má obnovené len okná, 2,4 % zateplenú obvodovú stenu a takmer 2 % zateplenú len strechu. „K týmto ohrozeným domácnostiam treba prirátať ešte 6,5 % domov, ktoré síce majú vykonanú celkovú obnovu, ale ešte pred rokom 2001. Všetky tieto budovy sú zrelé na celkovú obnovu nielen kvôli úspore energie, ale aj z pohľadu životnosti konštrukcií ich domovov,“ upozorňuje Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť. Ako ďalej dodáva, motiváciou pre kompletnú obnovu by mohla byť pre majiteľov týchto domov nielen možnosť ušetriť energie, ale aj využitie aktuálnej štátnej dotácie na obnovu rodinných domov.

Štátne dotácie v pravý čas

Ceny energií sa v priebehu budúcich rokov určite znižovať nebudú, takže pri každej investícii do energetickej úspornosti rodinného domu si domácnosť zabezpečí nižšie účty za teplo, no výrazne sa skracuje aj návratnosť. „Veríme, že vlastníci rodinných domov dobre zvážia dlhodobý význam obnovy svojich domov. V situácii, keď sa už rozhodnú zatepľovať, investovať a podstúpiť diskomfort stavebných prác pri chode domácnosti, by sa mali usilovať o čo najkomplexnejšie riešene, ktoré zároveň povedie k vyššej úspore energie a zabezpečí im nárok na vyššiu dotáciu,“ dodáva Peter Robl, manažér Knauf Insulation pre verejné záležitosti východnej Európy. O štátne dotácie na obnovu rodinných domov je možné podávať žiadosti od 17. októbra 2022 do 28. februára 2023. Štát ponúka 14 000 € na obnovu domu, ktorému sa po úprave zvýši úspora primárnej energie o minimálne 30 až 60 % oproti pôvodnému stavu. Pri znížení primárnej energie o viac ako 60 % je možné získať až 19 000 €. Pri pohľade na stav slovenských rodinných domov je zjavné, že majú potenciál dosiahnuť relatívne jednoducho aj vyšší z uvedených limitov úspory. Viac informácií nájdu majitelia domov na stránke https://obnovdom.sk/.

Ak plánujete zatepľovať, nechajte si poradiť. Náš bezplatný poradca na Home by Knauf vás prevedie celým procesom zateplenia vášho rodinného domu.