Firemné novinky

Výročné vyhodnotenie knauf insulation za rok 2020

By Knauf Insulation
december 15, 2020

Naše nové výročné hodnotenie oceňuje silu našich ľudí a náš koncept challenge.create.care, ktorým sa inšpirujeme.

Ako na konci každého roku, aj v týchto dňoch zverejňujeme naše ročné hodnotenie. Sme radi, že opäť môžeme vyzdvihnúť našich ľudí, hodnoty našej spoločnosti a naše záväzky k trvalej udržateľnosti.

 „Globálna pandémia postavila tento rok našich ľudí a hodnoty nášho firemného konceptu challenge.create.care. priamo do centra pozornosti. Som hrdý, pretože môžem povedať, že od jej začiatku sa všetci v spoločnosti Knauf Insulation zameriavali na to, čo bolo skutočne dôležité – starať sa o ostatných, našich kolegov a zákazníkov. To nás posilnilo, ako každá výzva, ktorej sme čelili,“ povedal Jean-Claude Carlin, člen predstavenstva skupiny Knauf Group pre Európu, Stredný Východ a Áziu.

Každoročné hodnotenie je záväzkom pre našu novú stratégiu udržateľnosti „Pre lepší svet“, ktorá nás inšpiruje.

Jednotlivé časti správy sa zameriavajú na nasledovné témy:

Riadime sa pokračovajúcimi výzvami

  • Ako sme pohotovo zareagovali na výzvu pandémie a naďalej sa snažili zaistiť, aby sme sa všetci v práci cítili „Bezpečne ako doma“.
  • Ako sme sa prispôsobili, aby sme zákazníkom ďalej mohli poskytovať hodnotné riešenia a podporovať naše komunity.
  • Aké lekcie z riadenia tímov sme sa naučili počas krízy a ako upevňujeme úspech v našom biznise.

 

Náš plán ako dosiahnuť nové ciele v udržateľnosti

  • Dajme ľudí na prvé miesto: ako pracujeme na dosiahnutí nášho cieľa nulových škôd a ako pomáhame našim kolegom, komunitám a zákazníkom.
  • Znížme uhlíkovú stopu na nulu: ako vytvárame nové riešenia a staviame na doterajších úspechoch, aby sme do roku 2025 znížili obsah uhlíka v našich výrobkoch o 15%.
  • Zaveďme obehovú ekonomiku: ako skúmame nové spôsoby recyklácie, šetríme a opätovne využívame zdroje, aby sme do roku 2025 nakoniec nemuseli posielať žiadny odpad na skládky.
  • Tvorme lepšie budovy: ako plánujeme nové nástroje ekodizajnu na zlepšenie porozumenia environmentálnych parametrov našich produktov, vývoj nových ekologických riešení a pomáhame pri riadení renovačnej vlny Európskej komisie.

 

Ako znižujeme náš dopad na životné prostredie

  • Pokračujeme v znižovaní vplyvu našich produktov na životné prostredie a to aj napriek tomu, že naša produkcia sa v poslednom desaťročí zvýšila na rekordnú úroveň. Vieme však, že musíme zvýšiť svoje nároky. Naše výsledky v oblasti udržateľnosti z roku 2019 ukazujú, ako ďaleko sme sa dostali - či už znižovaním emisií CO2 o 23% od roku 2010 alebo znižovaním strát pracovného času dôsledkom úrazov o 56% - a ako ďaleko musíme zájsť.