Knauf Insulation sa pripája ku kampani za lepšiu ochranu pred požiarmi

By Knauf Insulation
august 01, 2019

Viac ako polovica obetí požiarov na Slovensku je poškodená následkami otravy splodinami, nie samotným ohňom. Európska organizácia Fire Safety Europe FSEU spolu s Asociáciou výrobcov minerálnych izolácií AVMI žiada Európsky parlament o zlepšenie požiarnej bezpečnosti budov, Knauf Insulation túto kampaň podporuje. 

Nebezpečenstvo požiarov v obytných i verejných budovách je v súčasnosti väčším a nepredvídateľnejším problémom, než kedykoľvek predtým. Každý deň v Európe zomrie v dôsledku požiaru 11 ľudí a 190 ich musí byť hospitalizovaných kvôli zraneniam spôsobených požiarom. Ľudia trávia väčšinu času v budovách, či už v domácnostiach, v práci, v škole alebo inde, 90 % obetí požiaru zomrie práve v budovách. Na Slovensku nie sú tieto štatistické dáta o nič priaznivejšie. V roku 2018 došlo v slovenských domácnostiach k 1 578 požiarom so škodou 6 612 945 €. Pri týchto požiaroch zomrelo 26 osôb a ďalších 136 osôb bolo zranených. Ďalšie požiare vznikajú vo verejných budovách a preto si práve budovy a ich požiarna bezpečnosť zaslúžia náš zvýšený záujem.

Aktuálnym problémom je hlavne to, že mnohé súčasné regulačné požiadavky týkajúce sa požiarnej bezpečnosti v budovách neposkytujú európskym občanom primeranú úroveň požiarnej ochrany. Mnohé tragické požiare varujú a je potrebné urobiť účinné kroky, aby sa predišlo v budúcnosti ďalším. Práve to je cieľom európskej organizácie FSEU, ktorá spolupracuje s odborníkmi, politikmi a osobnosťami s rozhodovacími právomocami. V rámci kampane #Together4FireSafety žiada Európsky parlament, aby sa zameral na potrebné opatrenia. Túto iniciatívu aktívne podporuje aj slovenská Asociácia výrobcov minerálnych izolácií AVMI. „Ochrana budov a ľudí pred požiarom je jednou z našich prioritných činností. Vyžaduje si to hlavne zjednotenie pravidiel, vyhodnotenie požiarnych štatistík a zavedenie jednotnej klasifikácie toxicity stavebných materiálov v EÚ,“ vysvetľuje Ing. arch. Marcela Kubů, Výkonná riaditeľka AVMI.

Kroky vedúce k vyššej požiarnej bezpečnosti budov je dôležité formulovať práve na začiatku funkčného obdobia nového zloženia Európskeho parlamentu, aby sa na ne mohol urýchlene zamerať.

Hlavnými cieľmi kampane, ktoré je potrebné na európskej pôde podporiť, sú:

  • klasifikácia toxicity stavebných materiálov a zavedenie metodiky EU pre ich hodnotenie. Viac ako polovica obetí požiaru zomrie na následky otravy splodinami, nie následkom samotného požiaru. Druhým aspektom toxicity je dlhodobé vystavenie hasičov jedovatým látkam, ktoré môžu byť karcinogénne;
  • požiarna bezpečnosť fasád pri výškových budovách, po ktorých sa môže požiar veľmi rýchlo šíriť;
  • vytvorenie európskej platformy pre výmenu štatistických informácií a najlepšie praxe v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Ambasádorkou kampane #Together4FireSafety pre Slovenskú a Českú republiku je Ing. arch. Marcela Kubů, Výkonná riaditeľka AVMI. Podrobnosti o kampani sa môžete dočítať na https://firesafeeurope.eu/together4firesafety/

O Asociácii výrobcov minerálnych izolácií AVMI:

AVMI nadväzuje na dlhoročnú tradíciu tým, že združuje najväčších výrobcov minerálnej izolácie na Slovensku. Jej členovia reprezentujú väčšinu domáceho trhu s minerálno-vláknitými izolačnými materiálmi. Výrobcovia v asociácii majú stabilne okolo 500 vlastných zamestnancov a  zhruba 4000 pracovníkov je zamestnaných nepriamo v nadväzujúcich odvetviach. Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele a ciele na ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií. Členmi sú spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o, ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. a URSA SK s.r.o.